Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 22/04/2019 | 12:00 SA
Họp Hội đồng khoa học về việc góp ý xây dựng quyển Khoa học và Công nghệ môi trường thuộc Tập Khoa học và Công nghệ và góp ý xây dựng giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu công nghệ tiên tiến trong bảo vệ môi trường

 Sáng ngày 22/4/2019, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng khoa học về việc góp ý xây dựng quyển Khoa học và Công nghệ môi trường thuộc Tập Khoa học và Công nghệ và góp ý xây dựng giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu công nghệ tiên tiến trong bảo vệ môi trường.

 Tham dự cuộc họp có: PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu – chủ tịch Hội đồng khoa học Viện CNMT cùng các thành viên Hội đồng khoa học và một số cán bộ khoa học của Viện CNMT. Cuộc họp diễn ra sôi nổi, các thành viên đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm góp ý để xây dựng quyển Khoa học và Công nghệ môi trường thuộc Tập Khoa học và Công nghệ và xây dựng giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu công nghệ tiên tiến trong bảo vệ môi trường.

 

 

 

Hoạt động của viện