Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
3246307
Đang trực tuyến: 37
Trong tháng: 13813
Tổng số: 3246307

Khoa học - Công nghệ

Họp nghiệm thu Hợp phần 2 dự án: “Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm nano trong trồng trọt”
Thứ Hai, 15/06/2020 | 11:28 SA

Ngày 11/6/2020, Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức họp nghiệm thu Hợp phần 2 dự án: Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm nano trong trồng trọt” Mã số: VAST.TĐ.NANO.02/15-18; thuộc dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”. Mã số: VAST.TĐ.NANO-NN/15-18

Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ môi trường

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tường Vân

Thời gian thực hiện: 2015-2019

Tổng kinh phí thực hiện: 16.500.000.000 đồng

Ngày nghiệm thu: 11/6/2020

Xếp loại: Khá

Một số hình ảnh của buổi họp: