Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
3300906
Đang trực tuyến: 53
Trong tháng: 6545
Tổng số: 3300906

Tin tức Khoa học Công nghệ

Họp nghiệm thu cấp cơ sở dự án hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ
Thứ Hai, 28/06/2021 | 12:00 SA

Ngày 21/06/2021 Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức thẩm định quy trình và nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Hỗ trợ thương mại hoá quy trình công nghệ sản xuất nano tảo Spirulina platensis” mã số TTKHCN.DA.18-2018, do TS. Nguyễn Trần Điện là chủ nhiệm.

Các quy trình thẩm định:

Quy trình 1: “Quy trình công nghệ sản xuất nano tảo Spirulina platensis quy mô 100kg/mẻ”

Quy trình 2: “Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm từ nano tảo Spirulina platensis 200.000 viên/ngày”

Thành viên Tổ chuyên gia:

PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu – Tổ trưởng

TS. Hoàng Mai Hà - Tổ viên

TS. Nguyễn Thị Thu Trang – Tổ viên,Thư ký

 

Thành viên Hội đồng:

PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu – Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách – Phản biện 1

TS. Hoàng Mai Hà – Phản biện 2

GS. TS. Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên

TS. Lê Tất Thành – Ủy viên

TS. Phan Ngọc Hồng – Ủy viên

TS. Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên, Thư ký

Tham dự buổi họp có ThS. Bùi Thị Vân Linh – Kế toán trưởng Viện Công nghệ môi trường cùng các nhà khoa học, nhóm các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

 

Tại Hội đồng nghiệm thu, các thành viện trong Hội đồng đã đưa ra các nhận xét, phản biện các kết quả thực hiện của đề tài đồng thời góp ý, yêu cầu chỉnh sửa để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện. Hội đồng đã thông qua phiếu đánh giá với 7/7 phiếu đồng ý dự án đạt yêu cầu và đủ điều kiện đánh giá kết quả dự án ở cấp cao hơn.

Hội đồng làm việc dựa trên tinh thần khách quan, minh bạch, nghiêm túc để đưa ra những kết luận chính xác để chủ nhiệm dự án có thể tiến hành hoàn thiện, bổ sung những kết quả nghiên cứu của mình sau khi được thông qua.

 

Một số hình ảnh tại buổi họp: