Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
3718431
Đang trực tuyến: 7
Trong tháng: 56719
Tổng số: 3718431

Tin tức Khoa học Công nghệ

Họp nghiệm thu cấp cơ sở kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các NCVCC năm 2020
Thứ Hai, 14/12/2020 | 12:00 SA

Ngày 11/12/2020, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các NCVCC năm 2020 theo Quyết định số 417/QĐ-VCNMT ngày 10/11/2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường, bao gồm:

Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020 cho PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Hoài Châu, mã số NVCC30.01/20-20

Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020 cho PGS.TS.NCVCC. Tăng Thị Chính, mã số NVCC30.02/20-20

Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020 cho PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Huệ, mã số NVCC30.03/20-20

Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020 cho PGS.TS.NCVCC. Dương Thị Thủy, mã số NVCC30.04/20-20

Hồ sơ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020 cho PGS.TS.NCVCC. Trịnh Văn Tuyên, mã số NVCC30.05/20-20

Trong buổi họp, các Hội đồng đã nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày về nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được trong thời gian thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng và các phản biện đã đưa ra những nhận xét, góp ý chi tiết, cụ thể và thống nhất thông qua các báo cáo nhiệm vụ, đề nghị tác giả chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và đề nghị Viện Hàn lâm phê duyệt nghiệm thu nhiệm vụ.

Một số hình ảnh của buổi họp: