Thống kê truy cập
4027041
Đang trực tuyến: 242
Trong tháng: 46900
Tổng số: 4027041

Hội đồng khoa học

Họp nghiệm thu cấp nhà nước đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ Quốc gia 2016 – 2020
Thứ Hai, 19/07/2021 | 12:00 SA

Ngày 12/7/2021, Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức họp nghiệm thu cấp nhà nước đề tài: “Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát chất lượng môi trường không khí bằng công nghệ Lidar mặt đất và viễn thám, ứng dụng thử nghiệm tại thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng” Mã số: VT-UD.11/17-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ Quốc gia 2016 – 2020.

Thông tin chung đề tài:

- Thời gian thực hiện: 11/2017 đến 4/2021

- Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KHCNVN

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thanh Sơn

- Kinh phí: 5.280 triệu đồng

- Cơ quan phối hợp:      +) Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm KHCNVN,

                                       +) Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Hà Nội,

                                       +) Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng;

 

Thành viên Hội đồng:

            Chủ tịch: GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Viện Địa lý)

            Phản biện 1: TS. Lê Quốc Hưng (Cục Viễn thám Quốc gia)

            Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà  (Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN)

            Ủy viên: TS. Phạm Anh Tuân (Trung tâm vũ trụ Việt Nam)

            Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Đức Quảng (Viện KH&CN Môi trường, ĐHBKHN)

            Ủy viên: PGS.TS. Đinh Văn Trung (Viện Vật lý)

            Ủy viên: PGS.TS. Thái Quang Vinh (Viện Công nghệ thông tin)

            Ủy viên: TS. Trương Bích Ngân (Ban Kế hoạch Tài chính, Viện Hàn lâm KHCNVN)

            Ủy viên: TS. Trần Quốc Cường (Viện Địa chất)

            Thư ký hành chính: CV. Phùng Ngọc Tuấn Anh (Ban Kế hoạch Tài chính, Viện Hàn lâm KHCNVN)           

Khách mời:

PGS.TS. Doãn Minh Chung (Chủ nhiệm Chương trình KHCN Vũ trụ Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020)

            Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ

            Đại diện Cơ quan chủ trì (Viện Công nghệ môi trường)

 

Một số nhận xét, đánh giá của Hội đồng:

-           Về sản phẩm của đề tài: đầy đủ về số lượng, chủng loại so với đăng ký trong thuyết minh (6 sản phẩm dạng II; 01 bài báo quốc tế SCIE, 01 bài báo đăng trên Tạp chí Tài nguyên và môi trường - Bộ TNMT; đào tạo 02 Thạc sĩ đã bảo vệ thành công luận văn), riêng sản phẩm đào tạo Tiến sĩ vượt so với đăng ký (đề tài hỗ trợ đào tao 01 tiến sĩ, dự kiến 2022 bảo vệ). Các sản phẩm có mức chất lượng đáp ứng được yêu cầu đã đăng ký trong thuyết minh.

-           Về báo cáo tổng kết đề tài. Đã thể hiện được tổng quan về các vấn đề liên quan đến đề tài, quá trình triển khai, thực hiện đề tài và các kết quả chính đã đạt được của đề tài. Tuy nhiên, báo cáo cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện hơn.

-           Kết luận của Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước: Đạt