Thống kê truy cập
4027085
Đang trực tuyến: 248
Trong tháng: 46944
Tổng số: 4027085

Tin tức Khoa học Công nghệ

Họp nghiệm thu đề tài cơ sở chọn lọc, hỗ trợ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị chuyên môn thuộc Viện CNMT năm 2020
Thứ Hai, 04/01/2021 | 12:00 SA

Ngày 04/01/2021 Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài cơ sở chọn lọc, hỗ trợ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị chuyên môn thuộc Viện CNMT năm 2020. Các đề tài được nghiệm thu bao gồm:

02 Hội đồng nghiệm thu đề tài CSCL:

Đề tài 1: Nghiên cứu tận thu phần chất thải lỏng sau máy tách ép phân lợn tạo phân bón hữu cơ sinh học và bảo vệ môi trường

Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ màng

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồng Chuyên

Đề tài 2: Nghiên cứu tổng hợp hydroxit lớp kép FeCo và đánh giá khả năng hoạt hóa peroxymonosunphat (PMS) trong phản ứng phân hủy chất mầu hữu cơ trong nước.

Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ màng

Chủ nhiệm: Ths. Trần Thị Trang

- 02 Hội đồng nghiệm thu đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ, cán bộ nữ:

Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ: 

Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Zeolite/AC ứng dụng xử lý amoni trong nước cấp sinh hoạt

Đơn vị: Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường

Chủ nhiệm: Ths. Phạm Thị Yến

Đề tài hỗ trợ cán bộ nữ:

Tên đề tài: Nghiên cứu biến tính xỉ lò cao và đánh giá khả năng hấp phụ asen của vật liệu biến tính trong nước

Đơn vị: Phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thị Phương Thảo;

- 14 Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của các đơn vị chuyên môn năm 2020:

Đề tài 1: Nghiên cứu quy trình phân tích các hợp chất Cypermethrin và Fenvalerate trong nước trên thiết bị GCMS

Đơn vị: Phòng Phân tích Độc chất Môi trường

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Thảo

Đề tài 2: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi PM2.5 và kim loại, hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) trong bụi PM2.5 tại các nút giao thông ở Hà Nội.

Đơn vị: Phòng Phân tích chất lượng môi trường

Chủ nhiệm: Ths. Vũ Văn Tú

Đề tài 3: Nghiên cứu biến tính bùn thải và đánh giá khả năng hấp phụ Asen của vật liệu biến tính trong nước

Đơn vị: Phòng Công nghệ xử lý Chất thải rắn và Khí thải

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tuấn Minh

Đề tài 4: Nghiên cứu lựa chọn loài thực vật và vật liệu lọc tối ưu trong thiết kế bãi lọc trồng cây nhân tạo để xử lý nước thải chăn nuôi lợn

Đơn vị: Phòng Thủy sinh học Môi trường

Chủ nhiệm: PGS.TS. Dương Thị Thủy

Đề tài 5: Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật vào quá trình thủy phân giun quế làm phân bón sinh học cho một số loại cây cảnh và rau ăn lá

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật môi trường

Chủ nhiệm: Th.S. Nguyễn Sỹ Nguyên

Đề tài 6: Nghiên cứu phương pháp hoạt hóa một số hợp chất chứa kali, định hướng ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao

Đơn vị: Phòng Công nghệ hóa lý môi trường

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

Đề tài 7: Nghiên cứu, ứng dụng tiêu chuẩn  tiêu xanh và hạt tiêu khô thành phẩm trên thiết bị quang phổ

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ Môi trường tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Ths. Lê Minh Tuấn

Đề tài 8: Nghiên cứu chế tạo vật liệu lọc nước có silica xốp

Đơn vị: Phòng Công nghệ thân môi trường

Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Ngọc Dung

Đề tài 9: Nghiên cứu xử lý nước thải chứa norfloxacin bằng công nghệ MBR kết hợp oxy hóa tiên tiến sử dụng xúc tác quang hóa titan đioxit

Đơn vị: Phòng Giải pháp Công nghệ cải thiện môi trường

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thành Đồng

Đề tài 10: Nghiên cứu những yếu tố công nghệ đến sự tắc nghẽn của màng lọc

Đơn vị: Phòng Quy hoạch môi trường

Chủ nhiệm: Ths Nguyễn Anh Thảo

Đề tài 11: Nghiên cứu đánh giá vi nhựa trong nước thải khu công nghiệp tại Đà Nẵng

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng

Chủ nhiệm: PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh

Đề tài 12: Nghiên cứu ứng dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa để khử trùng nước nuôi tôm thẻ chân trắng

Đơn vị: Phòng Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Chủ nhiệm: TS. Trần Mạnh Hải

Đề tài 13 : Nghiên cứu sử dụng vật liệu Ti/PbO2 làm điện cực anot để tăng cường khả năng xử lý thuốc nhuộm xanh methylen của hệ thí nghiệm fenton điện hóa

Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ màng

Chủ nhiệm: TS. Lê Thanh Sơn

Nhiệm vụ : Xác minh năng lực các doanh nghiệp cung cấp vật tư, hóa chất cho Viện Công nghệ môi trường

Đơn vị: Phòng Quản lý tổng hợp

Chủ nhiệm: Ths. Vũ Lê Minh

Tại mỗi Hội đồng nghiệm thu, các thành viện trong Hội đồng đã đưa ra các nhận xét, phản biện các kết quả thực hiện của đề tài đồng thời góp ý, yêu cầu chỉnh sửa để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện. Hội đồng đã thông qua kết quả nghiệm thu của các đề tài cấp cơ sở.

Hội đồng làm việc dựa trên tinh thần khách quan, minh bạch, nghiêm túc để đưa ra những kết luận chính xác để chủ nhiệm đề tài có thể tiến hành hoàn thiện, bổ sung những kết quả nghiên cứu của mình sau khi được thông qua.

Một số hình ảnh tại buổi họp: