Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
2879359
Đang trực tuyến: 45
Trong tháng: 7336
Tổng số: 2879359

Họp nghiệm thu hợp phần 1 dự án: “Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm nano sử dụng trong nông nghiệp”
Thứ Hai, 15/06/2020 | 11:21 SA

Ngày 11/6/2020, Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức họp nghiệm thu hợp phần 1 dự án: Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm nano sử dụng trong nông nghiệp” Mã số: VAST.TĐ.NANO.01/15-18; thuộc dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”. Mã số: VAST.TĐ.NANO-NN/15-18

Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ môi trường

Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu

Thời gian thực hiện: 2015-2019

Tổng kinh phí thực hiện: 14.500.000.000 đồng

Ngày nghiệm thu: 11/6/2020

Xếp loại: Xuất sắc

Một số hình ảnh của buổi họp: