Viện Công nghệ môi trường tổ chức Diễn đàn Quốc tế lần... 30/10/2017
Nhân dịp kỉ niệm 15 năm năm ngày thành lập Viện, ngày 25-26/10, Viện Công nghệ môi trường...
Viện Công nghệ môi trường tiếp đón giáo sư Kazumasa Harata,... 28/07/2017
Ngày 25/07/2017, Viện Công nghệ môi trường đã tiếp GS. Kazumasa Hirata, trường Đại học Os...
Viện Công nghệ môi trường tiếp đón đoàn Trường Đại học Tung... 23/06/2017
Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE ...
Viện Công nghệ môi trường tiếp đón Giáo sư Kyung Soo Jun,... 23/06/2017
Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE ...
Viện Công nghệ môi trường tiếp đón đoàn Công ty YABU, Nhật.... 07/07/2017
Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE ...
Ký kết biên bản hợp tác khoa học công nghệ với Công... 10/11/2015
Ngày 09/11/2015, tại Viện Công nghệ môi trường đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản Hợp tác...
Các thỏa thuận hợp tác Quốc tế năm 2014 12/01/2015
Danh mục các thỏa thuận hợp tác Quốc tế năm 2014 của Viện Công nghệ môi trường:
Các thỏa thuận Hợp tác quốc tể của Viện Công nghệ môi... 29/12/2014
 Danh mục các thỏa thuận Hợp tác quốc tể của Viện Công nghệ môi trường từ năm 2011...
Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế năm 2014 12/01/2015
Danh mục các đề tài, dự án hợp tác quốc tế năm 2014 của Viện Công nghệ môi trường:
Các đề tài, dự án Hợp tác quốc tể của Viện Công... 29/12/2014
Danh mục các đề tài, dự án Hợp tác quốc tể của Viện Công nghệ môi trường từ...
Dự án nhận viện trợ NGO (Viện trợ phi chính phủ) 13/02/2012
Viện Công nghệ môi trường đã thực hiện các dự án viện trợ NGO (Viện trợ phi chính...
Dự án nhận viện trợ ODA 13/02/2012
Viện Công nghệ môi trường đã thực hiện 3 Dự án nhận viện trợ ODA gồm các dự...
Hoạt động của viện