Viện Công nghệ môi trường tiếp đón đoàn Công ty SUZUKEN KOG... 25/01/2019
 Ngày 25 tháng 1 năm 2019, PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng Viện Công nghệ môi t...
Lễ kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Công... 08/05/2018
Nhằm tăng cường hợp tác trong trao đổi học viên, cán bộ nghiên cứu và công tác nghiên...
Hội thảo nghiên cứu về Tảo cho việc xử lý nước thải... 05/04/2018
Ngày 30/3/2018, Viện Công nghệ môi trường đã phối hợp với nhóm Algae Group@UKM đến từ trư...
Viện Công nghệ môi trường tiếp đón đoàn Viện Hóa học nước... 23/01/2018
Ngày 22 tháng 1 năm 2018, PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường ...
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Công nghệ môi trường,... 14/03/2018
Năm 2018, Viện Công nghệ môi trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Sản...
Viện Công nghệ môi trường tiếp đón đoàn Công ty YABU, Nhật.... 07/07/2017
Chiều ngày 07/7/2017, Viện Công nghệ môi trường đã tiếp đón đoàn khách của Công ty Yabu, ...
Ký kết biên bản hợp tác khoa học công nghệ với Công... 10/11/2015
Ngày 09/11/2015, tại Viện Công nghệ môi trường đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản Hợp tác...
Các thỏa thuận hợp tác Quốc tế năm 2014 12/01/2015
Danh mục các thỏa thuận hợp tác Quốc tế năm 2014 của Viện Công nghệ môi trường:
Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế năm 2014 12/01/2015
Danh mục các đề tài, dự án hợp tác quốc tế năm 2014 của Viện Công nghệ môi trường:
Các đề tài, dự án Hợp tác quốc tể của Viện Công... 29/12/2014
Danh mục các đề tài, dự án Hợp tác quốc tể của Viện Công nghệ môi trường từ...
Dự án nhận viện trợ NGO (Viện trợ phi chính phủ) 13/02/2012
Viện Công nghệ môi trường đã thực hiện các dự án viện trợ NGO (Viện trợ phi chính...
Dự án nhận viện trợ ODA 13/02/2012
Viện Công nghệ môi trường đã thực hiện 3 Dự án nhận viện trợ ODA gồm các dự...
Hoạt động của viện