Thống kê truy cập
4395360
Đang trực tuyến: 129
Trong tháng: 22927
Tổng số: 4395360

Tin tức đào tạo

Khoa Công nghệ môi trường tổ chức Hội đồng đánh giá đề cương luận văn cao học khóa 2020B
Thứ Hai, 28/03/2022 | 12:00 SA

Ngày 24 tháng 03 năm 2022 Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá đề cương luận văn cao học khóa 2020B, chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường theo Quyết định số 271/QĐ-HVKHCN và số 272/QĐ-HVKHCN ngày 17/03/2022 của Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề cương luận văn cao học.

Danh sách Hội đồng gồm có:

Hội đồng 1:

PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh - Chủ tịch

TS. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên

PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh - Ủy viên

TS.  Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên

TS. Đinh Thị Thu Hằng - Ủy viên, Thư ký

Hội đồng 2:

GS.TS. Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch

TS. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên

PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh - Ủy viên

TS.  Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên

TS. Đinh Thị Thu Hằng - Ủy viên, Thư ký

Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đã đưa ra ý kiến nhận xét, góp ý cho 11 đề cương luận văn thạc sĩ, giúp các học viên hoàn thiện đề cương luận văn thạc sĩ đúng theo yêu cầu trước khi bảo vệ chính thức.

Một số hình ảnh của buổi họp: