Thống kê truy cập
4612811
Đang trực tuyến: 219
Trong tháng: 22351
Tổng số: 4612811

Tin tức đào tạo

Khoa Công nghệ môi trường tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phương
Thứ Hai, 11/11/2019 | 12:00 SA

 Buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phương diễn ra chiều ngày 08/11/2019.

 

Tham gia Hội đồng đánh giá có: PGS.TS Tăng Thị Chính, Viện Công nghệ môi trường, (Chủ tịch); TS. Ngô Thị Thúy Hường (Ủy viên - Thư ký); và PGS.TS. Tạ Thị Thảo (Ủy viên) .

Theo đó, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phương đã trình bày tiểu luận tổng quan “Đánh giá ảnh hưởng của kim loại nặng (Cu, Pb) trong trầm tích kết hợp sự biến đổi về độ mặn và pH tại các vùng cửa sông Sài gòn- Đồng nai lên khả năng sinh sản và phát triển của phôi, ấu trùng hàu Crassostrea gigas”.

Đồng thời, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phương cũng trình bày ba chuyên đề luận án tiến sĩ với nội dung 

Chuyên đề 1: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (Cu và Pb)  trong trầm tích tại các cửa sông, sông Sài Gòn- Đồng Nai

Chuyên đề 2: Xác định ảnh hưởng pH và độ mặn môi trường lên quá trình giải phóng các kim loại nặng (Cu và Pb) trong trầm tích cửa sông Soài Rạp, sông Sài Gòn – Đồng Nai

Chuyên đề 3: Xác định độc tính trầm tích cửa sông Sài Gòn – Đồng Nai kết hợp (Cu2+, Pb2+) đến khả năng sinh sản và phát triển của phôi, ấu trùng hàu Crassostrea gigas

Tiểu luận tổng quan và ba chuyên đề luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phương nhận được nhiều góp ý, trao đổi từ các thầy cô trong Hội đồng đánh giá và các giảng viên tham dự.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phương cám ơn những ý kiến của các thành viên trong Hội đồng đánh giá và cho biết sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, để hoàn thiện luận án tiến sĩ.