Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
3074227
Đang trực tuyến: 2
Trong tháng: 2660
Tổng số: 3074227

Đào Tạo

Khoa Công nghệ môi trường tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Lương
Thứ Hai, 08/02/2021 | 12:00 SA

 Buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Lương diễn ra chiều ngày 08/02/2021.

 Tham gia  Hội đồng đánh giá có: GS.TS. Trịnh Văn Tuyên, Viện Công nghệ môi trường - Chủ tịch; PGS.TS. Dương Thị Thủy, Viện Công nghệ môi trường - Ủy viên, Thư ký; và PGS.TS.Đào Ngọc Nhiệm, Viện Khoa học vật liệu - Ủy viên

Theo đó, nghiên cứu sinh Hoàng Lương đã trình bày tiểu luận tổng quan “Nghiên cứu chế tạo EBB cải tiến và đánh giá hiệu quả của nó tới việc xử lý các chất hữu cơ, nito trong nguồn nước thải sinh hoạt ở Việt Nam”.

Đồng thời, nghiên cứu sinh Hoàng Lương cũng trình bày ba chuyên đề luận án tiến sĩ với nội dung 

Tên chuyên đề 1: Nghiên cứu phương pháp cấy và đánh giá mật độ vi sinh vật trên bề mặt vật liệu EBB cải tiến.

Tên chuyên đề 2: Xây dựng quy trình chế tạo vật liệu EBB cải tiến.

Tên chuyên đề 3: Đánh giá hiệu quả xử lý COD và amoni trong nguồn nước thải sinh hoạt bằng vật liệu EBB cải tiến

Tiểu luận tổng quan và ba chuyên đề luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Lương nhận được nhiều góp ý, trao đổi từ các thầy cô trong Hội đồng đánh giá và các giảng viên tham dự.

Nghiên cứu sinh Hoàng Lương cám ơn những ý kiến của các thành viên trong Hội đồng đánh giá và cho biết sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, để hoàn thiện luận án tiến sĩ.

Một số hình ảnh của buổi họp: