Giới thiệu chung 16/04/2018
Giới thiệu chung: Khoa Công nghệ môi trường trực thuộc Học viện Khoa học và Công nghệ, l...
Cơ cấu tổ chức 15/04/2018
 
Khoa Công nghệ môi trường tổ chức Hội thảo luận án tiến... 29/11/2019
 Sáng ngày 28/11/2019 tại phòng họp 212, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi H...
Chuyên ngành và chương trình đào tạo 16/04/2018
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 9 52 03 20
Chuẩn đầu ra tiến sĩ 16/04/2018
Chuẩn đầu ra tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường.
Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ của Khoa.... 25/01/2019
Khoa Công nghệ môi trường xin trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo T...
Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ của Khoa.... 04/07/2018
Khoa Công nghệ môi trường xin trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc s...
Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ của Viện.... 01/02/2018
Viện Công nghệ môi trường xin trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc s...
Khoa Công nghệ môi trường tổ chức đánh giá tiểu luận tổng... 11/11/2019
 Buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo t...
Khoa Công nghệ môi trường tổ chức họp với các học viên... 20/08/2019
 Ngày 17/8/2019, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức họp với các học viên cao học K...
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu... 16/08/2019
 Ngày 14/8/2019, tại Học viện Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi Lễ bảo vệ luận...
Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.... 13/11/2018
Ngày 06/11/2018, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp...
Sách chuyên khảo "Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo" 22/06/2018
Cuốn chuyên khảo "Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo" GS.TS. Đặng Đình Kim, PGS.T...
Sách chuyên khảo "Dung dịch hoạt hóa điện hóa - Công nghệ... 10/11/2015
Cuốn chuyên khảo ""Dung dịch hoạt hóa điện hóa - Công nghệ và ứng dụng" do GS.VS. V....
Thông báo về việc Xuất bản bộ sách Chuyên khảo Khoa học... 26/07/2015
Viện Công nghệ môi trường xin gửi tới các đơn vị trực thuộc công văn số 88 của NXB...
Sách chuyên khảo “ Vi khuẩn lam độc nước ngọt” 16/01/2015
Nằm trong khuôn khổ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Viện Công ngh...
Hoạt động của viện