Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
2725519
Đang trực tuyến: 30
Trong tháng: 14698
Tổng số: 2725519
Tin tức Khoa học Công nghệ
Nghiệm thu cấp cơ sở hợp phần 4 đề tài KHCN trọng...
 Sáng ngày 26/12/2019, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ s...Chi tiết
Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả hoạt động nghiên cứu khoa...
 Ngày 13/12/2019, Viện Công nghệ môi trường đã nghiệm thu cấp cơ sở kết quả hoạt độn...Chi tiết
Bảo vệ nghiệm thu đề tài hợp tác KH&CN cấp Viện Hàn...
  Ngày 14/11/2019, ThS. Phạm Hoàng Long- phòng Ứng dụng và chuyển giao công ngh...Chi tiết
Hội nghị tổng kết các hoạt động của Hội đồng khoa học...
 Ngày 08/10/2019 Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt độn...Chi tiết
Họp với Viện Khoa học vật liệu
 Ngày 20/8/2019, Viện Công nghệ môi trường đã có buổi họp với Viện Khoa học vật liệu...Chi tiết
Phê duyệt đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ...
Phê duyệt đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng tái tạ...Chi tiết
Nghiên cứu Khoa học Công nghệ
Viện Công nghệ môi trường tổ chức nghiệm thu đề tài cấp...
 Chiều ngày 20/02/2019, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu...Chi tiết
Viện Công nghệ môi trường tổ chức nghiệm thu cấp cơ sơ...
Sáng ngày 10/10/2018, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi họp nghiệm thu cấp cơ sở....Chi tiết
Nghiên cứu chế tạo và sử dụng các hạt nano sắt, đồng,...
"Nghiên cứu chế tạo và sử dụng các hạt nano sắt, đồng, coban để tăng hiệu quả sản...Chi tiết
Nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ tiên tiến tăng hiệu...
“Nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ tiên tiến tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và...Chi tiết
Ứng dụng nano kim loại, tăng năng suất ngô
Kết quả bước đầu cho thấy các công thức được xử lý bởi nano kim loại giúp cây...Chi tiết
Danh mục các đề tài mở mới năm 2015
Các đề tài mở mới năm 2015 của Viện Công nghệ môi trường:Chi tiết
Bài báo
Các bài báo được đăng năm 2014
Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ...Chi tiết
Các bài báo được đăng năm 2013
Các bài báo công bố trên các ạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ...Chi tiết
Các bài báo được đăng năm 2012
    Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện C...Chi tiết
Các bài báo được đăng năm 2011
Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ...Chi tiết
Các bài báo được đăng năm 2010
Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ...Chi tiết
Danh mục các công trình công bố năm 2010
Tiêu chí của các công trình được liệt kê dưới đây: - Đã được đăng trong năm 2010 tính...Chi tiết
Sáng chế - Giải pháp
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Quy trình sản xuất phân...
Ngày 13/6/2018, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc...Chi tiết
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Phương pháp sản xuất hỗn....
Ngày 05/2/2017, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc...Chi tiết
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Bàn rửa và khử trùng...
Ngày 27/11/2017, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc...Chi tiết
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Vật liệu để mang vi...
Ngày 03/10/2017, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc...Chi tiết
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Quy trình xử lý hợp...
Ngày 31/10/2016, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc...Chi tiết
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Nuôi vi tảo bằng khí...
Ngày 09/5/2016, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc...Chi tiết