Thỏa thuận hợp tác

Thứ Tư, 14/03/2018 | 12:00 SA
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Công nghệ môi trường, Công ty TNHH Sản phẩm và Kỹ thuật nước Myanma (MWEP, Myanma), Công ty TNHH Giải pháp xử lý nước (MWAS, Myanma), Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (CRETECH, Việt Nam) , Tổng công ty Wellthy (Wellthy, Nhật Bản)

Năm 2018, Viện Công nghệ môi trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Sản phẩm và Kỹ thuật nước Myanma (MWEP, Myanma), Công ty TNHH Giải pháp xử lý nước (MWAS, Myanma), Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (CRETECH, Việt Nam) , Tổng công ty Wellthy (Wellthy, Nhật Bản).  

 

Thỏa thuận hướng đến việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế và các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực Tư vấn môi trường, phân tích chất lượng nước dựa trên cơ sở đáp ứng lợi ích đối với các bên và của từng nhà nghiên cứu cũng như các cán bộ của mỗi bên liên quan.

Trong bản thỏa thuận, các bên thống nhất khuyến khích thực hiện các hoạt động hợp tác và trao đổi kỹ thuật như: tham  gia vào các dự án nghiên cứu chung, trao đổi tạp chí và báo cáo kinh tế cũng như học thuật, tổ chức các hội thảo, hội nghị, hội nghị chuyên đề.v.v.

 

 

 

Hoạt động của viện