Khoa Công nghệ môi trường

Thứ Bảy, 02/02/2019 | 12:00 SA
Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thanh Thảo

Ngày 02/02/2019, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thảo, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (mã số: 9 52 03 20), đề tài luận án: “Nghiên cứu xử lý phenol trong nước thải quá trình luyện cốc bằng phương pháp ozon hóa kết hợp với xúc tác” với sự hướng dẫn của PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên và PGS.TS. Lê Trường Giang.

Hội đồng cấp cơ sở chấm Luận án Tiến sĩ bao gồm: GS.TS Đặng Đình Kim – Viện Công nghệ môi trường, Chủ tịch Hội đồng, TS. Dương Thị Hạnh – Viện Công nghệ môi trường – thư ký hội đồng; các phản biện gồm: PGS. TS. Nguyễn Thị Hà -  Đại học Khoa học tự nhiên; TS. Phan Đỗ Hùng – Viện Công nghệ môi trường và 03 ủy viên: PGS.TS. Đặng Xuân Hiển - ĐH Bách Khoa HN, PGS. TS. Vũ Anh Tuấn – Viện Hóa học, TS. Phạm Hồng Hải – Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, GS.TS Đặng Đình Kim thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thảo bảo vệ thành công luận án và đồng ý cho NCS tiếp tục bảo vệ LATS cấp Học viện.

 

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

 

 

Hoạt động của viện