Tin tức nội bộ

Thứ Hai, 12/11/2018 | 12:00 SA
Lễ công bố và trao Quyết định đổi tên Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ môi trường thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ màng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm

Sáng ngày 12/11/2018, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức buổi lễ trao Quyết định đổi tên Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ môi trường thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ màng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ màng cho ông Lê Thanh Sơn, Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng Viện CNMT; TS. Nguyễn Trần Điện, Phó Viện trưởng Viện CNMT; TS. Đỗ Văn Mạnh, Phó Viện trưởng Viện CNMT; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện và các cán bộ trung tâm.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, PGS.TS.Trịnh Văn Tuyên đã trao Quyết định số 525/QĐ-VCNMT ngày 01/11/2018 của Viện trưởng Viện CNMT về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ môi trường thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ màng và Quyết định số 529/QĐ-VCNMT ngày 01/11/2018 của Viện trưởng Viện CNMT về việc bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho TS. Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ màng.

Việc đổi tên trung tâm và bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Sơn có ý nghĩa quan trọng đối với việc đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và phát triển lĩnh vực mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Viện. Với trách nhiệm là người đứng đầu Viện CNMT, PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên đề nghị TS. Lê Thanh Sơn phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp cho sự phát triển của Viện

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, đồng chí Lê Thanh Sơn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, sự tín nhiệm của các cán bộ Viện CNMT và hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao vì sự phát triển chung của Viện CNMT. 

Hoạt động của viện