Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 01/04/2019 | 12:00 SA
NGHIỆM THU CƠ SỞ DỰ ÁN : Tăng cường thiết bị nghiên cứu chất lượng môi trường tại Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng

 

Họ và tên Chủ nhiệm dự án: Đỗ Văn Mạnh

Thuộc: Dự án tăng cường trang thiết bị khoa học

Tên dự án: Tăng cường thiết bị nghiên cứu chất lượng môi trường tại Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng

Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ môi trường

Thời gian thực hiện: 2017-2018

Quyết định số: Quyết định số 673/QĐ-VHL ngày 08/05/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Thời gian nghiệm thu cơ sở: tháng 4/2019

Danh sách trang thiết bị của dự án

 

Danh mục thiết bị

 

 

STT

Tên thiết bị

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Thiết bị lấy mẫu không khí lưu lượng thấp (có bù áp)

Chiếc

02

Năm 2017

2

Thiết bị lấy mẫu VOCs theo phương pháp EPA 0030

Chiếc

01

Năm 2017

3

Thiết bị lấy mẫu không khí lưu lượng thấp (có bù áp)

Chiếc

02

Năm 2018

4

Thiết bị lấy mẫu VOCs theo phương pháp EPA 0030

Chiếc

01

Năm 2018

 

Danh mục hóa chất và vật tư

 

STT

Tên dụng cụ, hóa chất, vật tư

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Bình hấp thụ khí dạng Ricte

Bình 25 mL

03

Năm 2017

2

Bình hấp thụ dạng tán khí

Bình 25 mL

03

3

Giấy lọc bằng xơ thủy tinh Φ110mm

Hộp 100 tờ

01

4

PdCl2

Lọ 1g

01

5

Natri tungstat

Lọ 25g

01

6

Natri molipdat

Lọ 100g

01

 

Hoạt động của viện