Thống kê truy cập
4026931
Đang trực tuyến: 231
Trong tháng: 46790
Tổng số: 4026931

Tin tức nội bộ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Thứ Sáu, 04/06/2021 | 12:00 SA

 Viện Công nghệ môi trường gửi tới cán bộ  Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.