Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
3718430
Đang trực tuyến: 6
Trong tháng: 56718
Tổng số: 3718430

Tin tức Khoa học Công nghệ

Nghiệm thu Hợp phần 3 dự án: “Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm nano trong chăn nuôi lợn, bò và tôm”
Thứ Ba, 02/06/2020 | 12:00 SA

Ngày 22/5/2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu Hợp phần 3 dự án: Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm nano trong chăn nuôi lợn, bò và tôm” Mã số: VAST.TĐ.NANO.03/15-18; thuộc dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”. Mã số: VAST.TĐ.NANO-NN/15-18

 Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ môi trường

Chủ nhiệm: GS.TS. Đặng Đình Kim

Thời gian thực hiện: 2015-2019

Tổng kinh phí thực hiện: 10.000.000.000 đồng

Xếp loại: Xuất sắc

Một số hình ảnh của Hợp phần: 

      

Ứng dụng các chế phẩm của Dự án trong chăn nuôi lợn tại Viện chăn nuôi