Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
3718632
Đang trực tuyến: 206
Trong tháng: 56920
Tổng số: 3718632

Tin tức Khoa học Công nghệ

Nghiệm thu Hợp phần 4 dự án: “Nghiên cứu cơ chế tác động và an toàn sinh học của các chế phẩm nano được nghiên cứu trong dự án”
Thứ Ba, 02/06/2020 | 12:00 SA

Ngày 22/5/2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu Hợp phần 4 dự án: “Nghiên cứu cơ chế tác động  và an toàn sinh học của các chế phẩm nano được nghiên cứu trong dự án”; Mã số: VAST.TĐ.NANO.04/15-18, thuộc dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”. Mã số: VAST.TĐ.NANO-NN/15-18

Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ môi trường

Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền

Thời gian thực hiện: 2015-2019

Tổng kinh phí thực hiện: 15.000.000.000 đồng

Xếp loại: Xuất sắc

Một số hình ảnh của Hợp phần

 

Thử nghiệm các chế phẩm nano lên cây Đồng tiền nuôi cấy in vitro