Nghiên cứu Khoa học Công nghệ

10/10/2018
Viện Công nghệ môi trường tổ chức nghiệm thu cấp cơ sơ đề tài sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm
Sáng ngày 10/10/2018, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN "Hoàn thiện công nghệ sản xuất dung dịch nano bạc làm nguyên liệu sử dụng trong nông nghiệp, y tế và...
25/08/2016
Nghiên cứu chế tạo và sử dụng các hạt nano sắt, đồng, coban để tăng hiệu quả sản xuất đậu tương ở Hà Nội
"Nghiên cứu chế tạo và sử dụng các hạt nano sắt, đồng, coban để tăng hiệu quả sản xuất đậu tương ở Hà Nội" là đề tài được thực hiện trong hai năm 2014 - 2015 giữa Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm KHCNVN) phối hợp với Sở KHCN Hà...
20/07/2016
Nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ tiên tiến tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và phòng bệnh trong chăn nuôi bò sữa...
“Nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ tiên tiến tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và phòng bệnh trong chăn nuôi bò sữa ở tỉnh Hà Nam” là đề tài nghiên cứu KHCN do UBND tỉnh Hà Nam giao cho Viện Công nghệ môi trường thực hiện từ...
05/01/2015
Ứng dụng nano kim loại, tăng năng suất ngô
Kết quả bước đầu cho thấy các công thức được xử lý bởi nano kim loại giúp cây ngô sinh trưởng phát triển tốt và nano đồng (1,3 mg/kg hạt giống) cho kết quả tốt nhất.
01/01/2015

IET - QLTH
Danh mục các đề tài mở mới năm 2015
Các đề tài mở mới năm 2015 của Viện Công nghệ môi trường:
30/12/2014

IET
Danh mục đề tài năm 2014
Tổng hợp danh mục đề tài năm 2014 của Viện Công nghệ môi trường:
12
Hoạt động của viện