Thống kê truy cập
4612865
Đang trực tuyến: 272
Trong tháng: 22405
Tổng số: 4612865

Sách tham khảo

Sách chuyên khảo Cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng các quá trình nhiệt phân trong xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
Thứ Hai, 27/04/2020 | 12:00 SA

Sách chuyên khảo Cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng các quá trình nhiệt phân trong xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại do PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên là chủ biên

Cuốn sách được xuất bản nhằm đưa ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tiễn của việc xử lý. Các nội dung chính của chuyên khảo như sau:

Chương 1: Tổng quan các quá trình nhiệt phân chất thải rắn

Chương 2: Quá rình thiêu đốt chất thải rắn

Chương 3: Quá trình carbon hóa chất thải rắn đô thị

Chương 4: Quá trình nhiệt phân các biomass thải có nguồn gốc hữu cơ

Chương 5: Quá trình khí hóa các thành phần hữu cơ trong chất thải rắn và chất thải nguy hại

Chương 6: Ứng dung các sản phẩm nhiệt phẩn trong xử lý môi trường


Sách chuyên khảo Cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng các quá trình nhiệt phân

trong xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại