Thống kê truy cập
4612594
Đang trực tuyến: 40
Trong tháng: 22134
Tổng số: 4612594

Sách tham khảo

Sách chuyên khảo "Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo"
Thứ Sáu, 22/06/2018 | 02:39 CH

Cuốn chuyên khảo "Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo" GS.TS. Đặng Đình Kim, PGS.TS. Dương Thị Thủy, PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh, TS. Trần Văn Tựa, TS. Vũ Thị Nguyệt và ThS. Nguyễn Hồng Yến biên soạn.

             Cuốn sách chuyên khảo “Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo” giới thiệu tới độc giả tổng quan chung về công nghệ sản xuất và ứng dụng sinh khối vi tảo trong các lĩnh vực khác nhau. Các tác giả tổng kết một cách hệ thống và cập nhật thành tựu nghiên cứu và ứng dụng vi tảo của các nhà khoa học Việt Nam trong vòng 40 năm qua. Trên cơ sở các thông tin nêu trên, cuốn sách sẽ đề cập tới các thách thức cũng như triển vọng của sản xuất và ứng dụng sinh khối vi tảo trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Tác giả sách là các nhà khoa học đã và đang tham gia các dự án, đề tài khoa học, đã có nhiều công bố trong nước cũng như quốc tế liên quan đến công nghệ sản xuất và ứng dụng sinh khối VKL Spirulina và vi tảo. Các công trình khoa học của các tác giả được minh chứng trong gần 100 công trình liệt kê tại phần Tài liệu tham khảo của cuốn sách này. Các công trình nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào các loài thuộc chi Arthrospira (Spirulina), Chlorella, Dunaliella và một số chi vi tảo nước mặn như Nanochloropsis, Tetraselmis, Skeletonema, Chaetoceros,…

Cuốn sách bao gồm 6 chương được tóm tắt như sau:

Chương 1. Phân bố và đặc điểm sinh học của vi tảo

Chương 1 tập trung mô tả phân bố, phân loại và đa dạng các loài vi tảo kinh tế. Phần đặc điểm sinh học của vi tảo sẽ giới thiệu về cấu tạo tế bào, các đặc điểm sinh lý - hóa sinh cũng như vai trò của chúng trong tự nhiên.

Chương 2. Kĩ thuật phòng thí nghiệm nuôi cấy vi tảo

Nhiều kĩ thuật nuôi cấy và giữ giống vi tảo sẽ được đề cập trong chương này. Đi từ kĩ thuật phân lập và xây dựng tập đoàn giống đến kĩ thuật giữ và nhân giống trong điều kiện phòng thí nghiệm, cuốn sách sẽ giới thiệu chi tiết các phương pháp nghiên cứu vi tảo như xác định tăng trưởng, đánh giá chất lượng sinh khối, kĩ thuật nuôi tăng tốc, kĩ thuật nuôi vi tảo sạch khuẩn,… Một số thiết bị nghiên cứu vi tảo thông dụng và hiện đại trong phòng thí nghiệm cũng sẽ được đề cập trong chương này.

Chương 3. Các loài vi tảo kinh tế

Đây là chương quan trọng mô tả các đại diện vi tảo kinh tế chính đã và đang được thế giới cũng như Việt Nam quan tâm. Cuốn sách sẽ giới thiệu tóm tắt với độc giả các đặc điểm phân loại, phân bố, đa dạng loài, thành phần hóa học sinh khối, tình hình sản xuất đại trà trên thế giới và Việt Nam,… của các loài vi tảo kinh tế khác nhau.

Chương 4. Công nghệ sản xuất vi tảo

Chương 4 là một trong các chương chính yếu của cuốn sách đề cập đến hiện trạng sản xuất vi tảo trên thế giới và Việt Nam. Các nội dung trong chương này bao gồm: lịch sử nghiên cứu, các kiểu bể phản ứng nuôi vi tảo quang tự dưỡng và dị dưỡng, các phương thức nuôi vi tảo, kĩ thuật quản lý bể nuôi tảo, cung cấp dinh dưỡng, kĩ thuật khuấy sục huyền phù, kĩ thuật thu hoạch và sấy sinh khối,…Những kết quả nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng một số loài vi tảo của các tác giả Việt Nam sẽ tập trung vào các chi Spirulina, Chlorella.

Chương 5. Ứng dụng vi tảo

Những thông tin về ứng dụng sinh khối vi tảo, dinh dưỡng cho người và động vật, khai thác các hoạt chất sinh học, làm nhiên liệu sinh học,… đến việc ứng dụng một số loài để xử lí nước thải được trình bày chi tiết trong chương này.

Chương 6. Thao tác di truyền ở VKL và vi tảo

Mặc dù các nhà khoa học trong hơn 20 năm vừa qua đã đạt được một số thành tựu trong nghiên cứu sinh học phân tử ở vi tảo, việc hiểu cơ chế điều khiển biểu hiện gen ở chúng vẫn là vấn đề lớn cần có các đầu tư chuyên sâu. Việc cải biến di truyền để thu nhận các chủng có năng suất cao, các đặc điểm sinh lý - hóa sinh quý, có các thông số công nghệ thích hợp trong nuôi đại trà ở bể hở hoặc bể kín, ít bị lây nhiễm,… luôn là đòi hỏi của công nghệ sản xuất vi tảo. Chương 6 sẽ giới thiệu với độc giả một số thành tựu khoa học liên quan đến vấn đề trên.