Sách tham khảo

22/06/2018
Sách chuyên khảo "Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo"
Cuốn chuyên khảo "Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo" GS.TS. Đặng Đình Kim, PGS.TS. Dương Thị Thủy, PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh, TS. Trần Văn Tựa, TS. Vũ Thị Nguyệt và ThS. Nguyễn Hồng Yến biên soạn.
10/11/2015
Sách chuyên khảo "Dung dịch hoạt hóa điện hóa - Công nghệ và ứng dụng"
Cuốn chuyên khảo ""Dung dịch hoạt hóa điện hóa - Công nghệ và ứng dụng" do GS.VS. V. M. Bakhir, PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu và PGS.TSKH Ngô Quốc Bưu biên soạn.
26/07/2015
Thông báo về việc Xuất bản bộ sách Chuyên khảo Khoa học và Công nghệ
Viện Công nghệ môi trường xin gửi tới các đơn vị trực thuộc công văn số 88 của NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Xuất bản bộ sách chuyên khảo Khoa học và Công nghệ. Xin trân...
16/01/2015

IET - TSHMT
Sách chuyên khảo “ Vi khuẩn lam độc nước ngọt”
Nằm trong khuôn khổ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Viện Công nghệ môi trường giới thiệu cuốn chuyên khảo “Vi khuẩn lam độc nước ngọt” tới bạn đọc. Cuốn sách tập hợp các tư liệu quý báu, là tài liệu tham khảo bổ ích...
15/01/2015

IET - TSHMT
Sách chuyên khảo “Xử lý ô nhiễm môi trường bằng thực vật”
Tập thể tác giả bao gồm: GS. Đặng Đình Kim, Lê Đức, Trần Văn Tựa, Bùi Thị Kim Anh, Đặng Thị An; chủ biên là GS. Đặng Đình Kim.  Sách do Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2011.
15/01/2015

IET - TSHMT
Sách chuyên khảo của GS. Đặng Đình Kim
Sách chuyên khảo do GS. Đặng Đình Kim làm tác giả hoặc đồng tác giả được xuất bản, gồm những sách:
12
Hoạt động của viện