Sản phẩm

28/12/2014

IET - CNTMT
Dung dịch nano bạc và công nghệ ứng dụng nano bạc
Bạc là nguyên tố có hoạt tính kháng khuẩn tự nhiên mạnh nhất được tìm thấy trên trái đất....
28/12/2014

IET - PTCLMT
Màng lọc khí quang xúc tác TiO2/SiO2 và TiO2/Al2O3 - Thiết bị làm sạch không khí (8kg, 50W)
Màng lọc khí quang xúc tác TiO2/SiO2 là vật liệu có kích thước sợi bông thạch anh 9µm được phủ nanoTiO2  với tỉ lệ TiO2 8%, khối lượng vật liệu là 160gr.
28/12/2014

IET - VSVMT
Chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1 xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải
 Chế phẩm vi sinh vật  Sagi Bio -1 được sản xuất từ các chủng vi sinh vật hữu ích thuộc nhóm xạ khuẩnStreptomyces ưa ấm...
28/12/2014

IET - CNTMT
Bình lọc nước IET
Bình lọc nước IET sử dụng công nghệ lọc nano tiên tiến cho phép loại bỏ  các tạp chất độc hại trong nước
10/12/2014

IET - CNHLMT
Thiết bị điện hóa ECAWA
Thiết bị hoạt hoá điện hoá ECAWA để điều chế dung dịch anolit và catolit trên cơ sở buồng điện hoá nhập từ LB Nga. Thiết bị có nhiều loại công suất khác nhau từ 15 lít đến 1000 lit sản phẩm /giờ đáp ứng nhu cầu thực tiễn ứng...
10/12/2014

IET - CNHLMT
Công nghệ hoạt hóa điện hóa để vệ sinh khử trùng dụng cụ y tế
Ứng dụng công nghệ hoạt hoá điện hoá để vệ sinh khử trùng dụng cụ y tế và môi trường khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế.
1234
Hoạt động của viện