Sản phẩm

10/12/2014

IET - CNHLMT
Công nghệ hoạt hóa điện hóa vệ sinh môi trường trang trại chăn nuôi
Ứng dụng công nghệ hoạt hoá điện hoá để vệ sinh môi trường trang trại chăn nuôi phòng chống dịch bệnh và nâng cao năng suất chăn nuôi
10/12/2014

IET - CNHLMT
Công nghệ hoạt hóa điện hóa xử lý nước và môi trường nuôi tôm giống
Công nghệ hoạt hoá điện hoá sử dụng buồng điện hoá đặc biệt để điều chế hai loaị dung dịch là anolit và catolit từ nước muối loãng (0,5%).
10/12/2014

IET - CNXLN
Thiết bị UASB cải tiến
Thiết bị UASB cải tiến (Upflow Anaerobic Sludge Blenket, Đệm bùn yếm khí dòng chảy ngược)
10/12/2014

IET - CNXLCTR&KT
Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt
Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt
04/11/2014

IET - CNXL CTR&KT
Lò đốt chất thải rắn y tế VHI-18B
Lò đốt chất thải rắn y tế VHI-18B đã được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp bằng sáng chế số 4271 năm 2004 và chứng nhận hàng hóa đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 57634 năm 2004
03/09/2014

IET - CNXL CTR&KT
Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên (IET-BF)
Công nghệ xử lý nước thải IET-BF đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng giải thưởng năm 2011. Năm 2012, IET-BF đã được Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải thưởng cúp vàng tại TECHMART Hà Nội. Năm 2013, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học...
1234
Hoạt động của viện