Sáng chế - Giải pháp

05/11/2018
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải và phụ phẩm nông nghiệp
Ngày 13/6/2018, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: "Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải và phụ phẩm nông nghiệp" cho tác giả: Tăng Thị Chính.
09/02/2018
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Phương pháp sản xuất hỗn hợp phụ gia thức ăn chăn nuôi gia cầm và hỗn hợp phụ...
Ngày 05/2/2017, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: "Phương pháp sản xuất hỗn hợp phụ gia thức ăn chăn nuôi gia cầm và hỗn hợp phụ gia thức ăn chăn nuôi gia cầm thu được...
30/11/2017
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Bàn rửa và khử trùng tự động các dụng cụ phi kim loại trong phòng thí nghiệm vi...
Ngày 27/11/2017, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: "Bàn rửa và khử trùng tự động các dụng cụ phi kim loại trong phòng thí nghiệm vi sinh, hóa sinh" cho nhóm tác giả: Nguyễn Hoài...
09/10/2017
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Vật liệu để mang vi sinh vật dùng để xử lý nước thải
Ngày 03/10/2017, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: "Vật liệu để mang vi sinh vật dùng để xử lý nước thải" cho nhóm tác giả: Hoàng Lương, Trịnh Văn Tuyên, Đặng Thị Thùy Nguyên.
11/11/2016
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Quy trình xử lý hợp chất Nitơ và Photpho trong nước thải chăn nuôi lợn thu được từ...
Ngày 31/10/2016, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: "Quy trình xử lý hợp chất Nitơ và Photpho trong nước thải chăn nuôi lợn thu được từ quá trình xử lý vi sinh yếm khí bằng...
30/05/2016
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than
Ngày 09/5/2016, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: "Nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than" cho nhóm tác giả: Đặng Đình Kim, Bùi Thị Kim Anh, Trần Thị...
12
Hoạt động của viện