Thống kê truy cập
4026940
Đang trực tuyến: 240
Trong tháng: 46799
Tổng số: 4026940

Thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác với Liên Bang Nga
Thứ Hai, 26/12/2011 | 12:00 SA

Các thỏa thuận hợp tác của Viện Công nghệ môi trường và Liên Bang Nga như sau:

1. Tên thỏa thuận: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng thiết bị xử lý ô nhiễm không khí trên cơ sở công nghệ xúc tác quang hóa.  

Tên và địa chỉ đối tác: Viện các vấn đề lý hóa thuộc Viện Hàn Lâm khoa học LB Nga 

ĐC: Số 1, Đường Viện sỹ N.N. Xemenov, 142432, TP Chevnogolovka, Vùng Mat-xcơ-va, LB Nga, ĐT: 007-495-9935707. 
Nội dung: 

- Thực hiện nghiên cứu chung để phát triển công nghệ xúc tác quang hóa làm sạch và khử trùng không khí và nước đã được Viện các vấn đề lý hóa sáng chế.  

- Phía Nga: có trách nhiệm chế tạo thiết bị mẫu để làm sạch không khí và thử nghiệm nó trên chất ô nhiễm hữu cơ tiêu biểu.
- Phía Việt Nam: có trách nhiệm thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và hiện trường bằng thiết bị do Viện Các vấn đề lý hóa chế tạo.  

- Đưa thiết bị và ứng dụng ở Việt Nam. 

Tên đại diện 2 bên ký thỏa thuận:  

Phía Việt Nam: Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường. 

Phía Nga: Ông E. N. Kurkin, Phó Viện trưởng Viện các vấn đề lý hóa.  

Thời gian hiệu lực: Từ năm 2010 đến năm 2012. 

2. Tên thỏa thuận: Hợp tác nghiên cứu nuôi giun Staratel ở Việt nam để lấy chất thải làm phân bón cho nông nghiệp.  

Tên và địa chỉ đối tác: Công ty Green Pik, Nhà 11A, đường Severnui, TP Kovrov, vùng Vladimirskaia, LB Nga.

Nội dung:  

- Công ty Green Pik sẵn sang chuyển giao cho Viện CNMT công nghệ sản xuất chất hữu cơ từ giun Staratel.  

- Công ty Green Pik đào tạo cán bộ VN về công nghệ sản xuất chất thải từ giun, đảm bảo điều kiện sống cho giun.  

- Các chuyên gia của Green Pik sẽ hướng dẫn các cán bộ Viện Công nghệ môi trường về vấn đề chế tạo và sử dụng phân từ chất thải hữu cơ từ giun.  

Tên đại diện 2 bên ký thỏa thuận: 

Phía Việt Nam: Ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường. 

Phía Nga: Ông S.Konin, TGĐ Công ty Green Pik. 

Thời gian hiệu lực: Từ năm 2010 đến năm 2011. 

3. Tên thỏa thuận: Chế tạo vật liệu làm lành vết thương Multiferm chứa tổ hợp men phân hủy protit biến tính lấy từ gan tụy của cua biển tại Việt Nam. 

Tên và địa chỉ đối tác: Viện Khoa học nghiên cứu vật liệu dệt – Liên bang Nga. Địa chỉ: Số 6, phố Kirpichnaia, TP Mat-xcơ-va, Nga. 

Nội dung: Hai bên kết hợp thực hiện đề tài: “Chế tạo Muntiferm để chữa vết thương có chứa tổ hợp men biến tính từ gan tuỵ cua biển Việt Nam”. 

*Phía Nga nhận trách nhiệm: 

- Đánh giá chất lượng nguyên vật liệu của Việt Nam. 

- Chế tạo loạt mẫu Muntiferm từ nguyên vật liệu Việt Nam và đánh giá hoạt tính sinh học của các mẫu nhận được. Cử 4 chuyên gia sang Việt Nam 2 tuần để hướng dẫn công nghệ cho các cán bộ của Việt Nam. 

- Đọc các bài giảng theo chuyên đề: Các đặc tính của băng vết thương do Viện Khoa học nghiên cứu vật liệu dệt chết tạo, đặc tính ứng dụng lâm sàng, khía cạnh kinh tế trong việc sử dụng trên thực tế băng vết thương. 

* Phía Việt Nam nhận trách nhiệm: Cung cấp nguyên vật liệu cho phía Nga và thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm nhận được. 

Tên đại diện 2 bên ký thỏa thuận: 

- Phía Việt Nam: TS. Nguyễn Hoài Châu - Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

- Phía Nga: GS. Philatov V.N -Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu vật liệu dệt. 

Thời gian hiệu lực: Năm 2010.  

4. Tên thỏa thuận: Chế tạo và tổ chức sản xuất hàngloạt băng cầm máu và chữa lành vết thương bằng nguyên liệu được sản xuất ở Việt Nam.  

Tên và địa chỉ đối tác: Viện nghiên cứu vật liệu dệt, Số 6 phố Kivpichnaia, Moskva.  

Nội dung:  

- Viện nghiên cứu vật liệu dệt: Xác lập quy trình làm băng vết thương trên cơ sở các vật liệu được sản xuất ở Việt Nam, chế thử, thử nghiệm tiền lâm sàng, sản xuất sản phẩm để thử nghiệm tiền lâm sàng, lập hồ sơ kỹ thuật. 

- Viện Công nghệ môi trường: Thử nghiệm lâm sàng và đăng kí sản xuất sản phẩm ở Việt Nam.  

Tên đại diện 2 bên ký thỏa thuận:  

- Philatop V.N, Viện trưởng Viện Nghiên cứu vật liệu dệt.  

- Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường.  
Thời gian hiệu lực: Từ 10/2008 đến 09/2010. 

 

Các bài viết khác