Thỏa thuận hợp tác

26/04/2019
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu xử lý chất thải với Công ty Beautiful Environment và Công ty Korea Environment Pa...
Ngày 26/4/2019, tại Viện Công nghệ môi trường đã diễn ra Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu xử lý nước chất thải giữa Viện Công nghệ môi trường với Công ty Beautiful Environment và Công ty Korea Environment Partner, Hàn Quốc.
15/03/2019
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu xử lý nước thải với Công ty TNHH DAEYANG ENBIO, Hàn Quốc.
Ngày 14/3/2019, tại Viện Công nghệ môi trường đã diễn ra Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu xử lý nước thải giữa Viện Công nghệ môi trường với Công ty TNHH DAEYANG ENBIO, Hàn Quốc.  
14/03/2018
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Công nghệ môi trường, Công ty TNHH Sản phẩm và Kỹ thuật nước Myanma (MWEP, Myanma), Công...
Năm 2018, Viện Công nghệ môi trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Sản phẩm và Kỹ thuật nước Myanma (MWEP, Myanma), Công ty TNHH Giải pháp xử lý nước (MWAS, Myanma), Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (CRETECH, Việt Nam) , Tổng...
07/07/2017
Viện Công nghệ môi trường tiếp đón đoàn Công ty YABU, Nhật Bản
Chiều ngày 07/7/2017, Viện Công nghệ môi trường đã tiếp đón đoàn khách của Công ty Yabu, Nhật Bản đến thăm và làm việc với Viện.
10/11/2015
Ký kết biên bản hợp tác khoa học công nghệ với Công ty NPO-Binam
Ngày 09/11/2015, tại Viện Công nghệ môi trường đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản Hợp tác khoa học – Công nghệ giữa Viện và Công ty NPO-Binam.
12/01/2015

IET - QLTH
Các thỏa thuận hợp tác Quốc tế năm 2014
Danh mục các thỏa thuận hợp tác Quốc tế năm 2014 của Viện Công nghệ môi trường:
123
Hoạt động của viện