Tin tức Khoa học Công nghệ

09/10/2019
Hội nghị tổng kết các hoạt động của Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2017 – 2019 và bầu Hội đồng khoa học nhiệm kỳ...
 Ngày 08/10/2019 Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động của Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2017 – 2019 và bầu Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2019 – 2022, PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên – Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường...
20/08/2019
Họp với Viện Khoa học vật liệu
 Ngày 20/8/2019, Viện Công nghệ môi trường đã có buổi họp với Viện Khoa học vật liệu bàn về việc hợp tác chung giữa hai Viện trong thời gian sắp tới
28/03/2019
Bảo vệ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 Ngày 21/2/2019, TS. Dương Thị Hạnh - phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Viện Công nghệ môi trường đã bảo vệ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tên đề tài:“Nghiên cứu ứng dụng hệ thống phát hiện và định lượng tự động...
28/03/2019
Phê duyệt đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, mã số KC.09/16-20
Phê duyệt đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng tái tạo xử lý nước biển, nước nhiễm mặn thành nước sinh hoạt phục vụ cư dân trên đảo và ven biển" thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm c...
05/12/2018
Hội thảo khoa học lần thứ 3 Dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Nghiên cứu ứng dụng công nghệ...
Ngày 30.11.2018, tại Viện Công nghệ môi trường, Dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp“ đã tổ chức HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ 3 để các đề tài, các Hợp phần trong dự án...
12/11/2018
Viện Công nghệ môi trường tổ chức Hội thảo “Asen trong nước ngầm ở đồng bằng sông Hồng: hiện trạng và công nghệ xử lý...
Chiều ngày 26/10/2018, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức Hội thảo “Asen trong nước ngầm ở đồng bằng sông Hồng: hiện trạng và công nghệ xử lý ở quy mô phân tán” thuộc dự án hợp tác giữa Viện Công nghệ môi trường và trường Đại học....
Hoạt động của viện