Tin tức đào tạo

13/11/2018
Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đoàn Thị Oanh
Ngày 06/11/2018, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Oanh, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (mã số: 9 52 03 20), đề tài luận án: “Nghiên cứu làm sạch CO2 từ khí...
04/10/2018
Khoa Công nghệ môi trường tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS. Phạm Thanh Nga
Sáng ngày 4/10/2018 tại phòng họp 212, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS. Phạm Thanh Nga với tên đề tài: “Nghiên cứu tác dụng ức chế của cao chiết thực vật lên sinh trưởng của Vi khuẩn lam độc Micro...
02/10/2018
Họp báo cáo tiến độ thực hiện luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Khoa Công nghệ môi trường năm 2018
Sáng ngày 01/10/2018, tại Viện Công nghệ môi trường, Khoa Công nghệ môi trường (CNMT) đã tổ chức buổi họp Báo cáo tiến độ thực hiện luận án Tiến sĩ của các nghiên cứu sinh trong nửa đầu năm 2018.
08/08/2018
Tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS. Đoàn Thị Oanh
Chiều ngày 6 tháng 8 năm 2018 tại phòng họp, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS ĐoànThị Oanh với tên đề tài: “Nghiên cứu làm sạch CO2 từ khí thải đốt than bằng kĩ thuật Xúc tác – Hấp...
27/06/2018
Buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đoàn Thị Oanh
 Buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đoàn Thị Oanh diễn ra sáng 26/6/2018.
26/04/2018
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hải
Ngày 23/4/2018, tại Học viện Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp học viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hải – Phụ trách phòng Hóa lý môi trường của Viện Công nghệ môi trường, chuyên ngành Kỹ thuật...
Hoạt động của viện