Tin tức đào tạo

11/11/2019
Khoa Công nghệ môi trường tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của...
 Buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phương diễn ra chiều ngày 08/11/2019.
20/08/2019
Khoa Công nghệ môi trường tổ chức họp với các học viên cao học Khoa Công nghệ môi trường
 Ngày 17/8/2019, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức họp với các học viên cao học Khoa Công nghệ môi trường
16/08/2019
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thảo
 Ngày 14/8/2019, tại Học viện Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp học viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thảo – Phụ trách phòng Độc chất môi trường của Viện Công nghệ môi trường, chuyên ngành Kỹ thuật môi...
13/11/2018
Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đoàn Thị Oanh
Ngày 06/11/2018, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Oanh, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (mã số: 9 52 03 20), đề tài luận án: “Nghiên cứu làm sạch CO2 từ khí...
04/10/2018
Khoa Công nghệ môi trường tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS. Phạm Thanh Nga
Sáng ngày 4/10/2018 tại phòng họp 212, Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS. Phạm Thanh Nga với tên đề tài: “Nghiên cứu tác dụng ức chế của cao chiết thực vật lên sinh trưởng của Vi khuẩn lam độc Micro...
02/10/2018
Họp báo cáo tiến độ thực hiện luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Khoa Công nghệ môi trường năm 2018
Sáng ngày 01/10/2018, tại Viện Công nghệ môi trường, Khoa Công nghệ môi trường (CNMT) đã tổ chức buổi họp Báo cáo tiến độ thực hiện luận án Tiến sĩ của các nghiên cứu sinh trong nửa đầu năm 2018.
Hoạt động của viện