Tin tức nội bộ

06/09/2019
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Phòng Quy hoạch môi trường đối với ThS. Nguyễn Anh Thảo
Chiều ngày 04/9/2019, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Phòng Quy hoạch môi trường đối với ThS. Nguyễn Anh Thảo, Phó Trưởng phòng Quy hoạch môi trường. PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên, Bí thư Chi ...
05/09/2019
Lễ trao quyết định nghỉ hưu đối với PGS. TS. NCVCC. Hà Ngoc Hiến
Chiều ngày 04/9/2019, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức Lễ trao quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với PGS. TS. NCVCC. Hà Ngọc Hiến, Trưởng phòng Quy hoạch môi trường. PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên, Viện t...
27/08/2019
Viện Công nghê môi trường tổ chức buổi lễ chúc mừng các cán bộ nhận Quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp...
Ngày 23/08/2019, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi lễ chúc mừng TS. Nguyễn Trần Điện, Phó Viện trưởng Viện CNMT và PGS. TS. Dương Thị Thủy, Trưởng phòng Thủy sinh học môi trường nhận Quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và chức danh...
31/07/2019
Dự án: Tăng cường thiết bị nghiên cứu chất lượng môi trường tại Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng
1. Họ và tên Chủ nhiệm dự án: Đỗ Văn Mạnh 2. Thuộc: Dự án tăng cường trang thiết bị khoa học 3. Tên dự án: Tăng cường thiết bị nghiên cứu chất lượng môi trường tại Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng 4. Cơ quan chủ trì: Viện Công...
23/07/2019
Chi bộ Viện Công nghệ môi trường tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên
Trong những năm qua, Chi bộ Viện Công nghệ môi trường luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và...
18/07/2019
Thông báo về việc niêm yết giá thanh lý tài sản
Viện Công nghệ môi trường thông báo về việc niêm yết giá thanh lý tài sản.
Hoạt động của viện