Tin tức nội bộ

10/08/2018
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường
Chiều ngày 09/8/2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lế trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) cho TS. CVC. Nguyễn Trần Điện.
16/07/2018
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng
Chiều ngày 13/7/2018, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phòng Công nghệ Hóa lý môi trường cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Thạc sỹ, Nghiên cứu viên.
29/06/2018
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng
Chiều ngày 29/6/2018, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phòng Công nghệ xử lý khí thải và chất thải rắn cho ông Nguyễn Tuấn Minh, Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính và chức v...
23/05/2018
Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Viện Công nghệ môi trường
Hướng tới kỉ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 19/5/2018, Chi bộ Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức chuyến đi về nguồn và kết nạp Đảng viên mới cho năm quần chúng ưu...
09/04/2018
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phụ trách phòng và Phó Trưởng phòng
Ngày 09/4/2018, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phụ trách phòng Vi sinh vật môi trường cho ông Nguyễn Sỹ Nguyên, Thạc sỹ, Nghiên cứu viên và chức vụ Phó Trưởng phòng  Vi sinh vật môi trường...
05/03/2018
Viện Công nghệ môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2018
Ngày 03/3/2018, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2018.
Hoạt động của viện