Thống kê truy cập
4395328
Đang trực tuyến: 122
Trong tháng: 22895
Tổng số: 4395328

Tin tức đào tạo

Tổ chức Hội đồng đánh giá đề cương luận văn cao học khóa 2020A
Thứ Sáu, 29/10/2021 | 12:00 SA

Ngày 27 tháng 10 năm 2021 Khoa Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá đề cương luận văn cao học khóa 2020A, chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường theo Quyết định số 1155-HVKHCN, số 1156/QĐ-HVKHCN và số 1157/QĐ-HVKHCN ngày 07/09/2021 của Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề cương luận văn cao học.

Danh sách Hội đồng gồm có:

Hội đồng 1:

PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh - Chủ tịch

TS. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên

PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh - Ủy viên

TS.  Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên

TS. Đinh Thị Thu Hằng - Ủy viên, Thư ký

Hội đồng 2:

GS.TS. Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch

TS. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên

PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh - Ủy viên

TS.  Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên

TS. Đinh Thị Thu Hằng - Ủy viên, Thư ký

Hội đồng 3:

GS.TS. Trịnh Văn Tuyên - Chủ tịch

TS. Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên

PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh - Ủy viên

TS.  Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên

TS. Đinh Thị Thu Hằng - Ủy viên, Thư ký

Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đã đưa ra ý kiến nhận xét, góp ý cho đề cương luận văn thạc sĩ, giúp các học viên hoàn thiện đề cương luận văn thạc sĩ đúng theo yêu cầu trước khi bảo vệ chính thức.

Một số hình ảnh của buổi họp: