Thống kê truy cập
4792409
Đang trực tuyến: 26
Trong tháng: 94290
Tổng số: 4792409

Công đoàn

Viện Công nghệ môi trường hỗ trợ các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19
Thứ Sáu, 24/04/2020 | 12:00 SA

Thực hiện chỉ đạo của  Lãnh đạo Viện Công nghệ môi trường, ngày 03/4/2020, Ban chấp hành Công đoàn Viện đã họp và thống nhất sẽ thực hiện công tác hỗ trợ các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vào thời điểm tháng 4/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Về việc hỗ trợ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với mục định nhằm hỗ trợ kịp thời các công đoàn viên tại Viện đang gặp khó khăn; bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 và là các lao động hợp đồng có tham gia tổ chức công đoàn cơ sở Viện, đã đóng đủ công đoàn phí từ 06 tháng trở lên.

Với mục đích trên, Tổ trưởng Tổ công đoàn kết hợp với Lãnh đạo các phòng chuyên môn đã lập danh sách các trường hợp thực sự khó khăn gửi Ban chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Viện Công nghệ môi trường xem xét quyết định

Trên cơ sở danh sách đề nghị Ban chấp hành công đoàn và Lãnh đạo Viện Công nghệ môi trường đã họp và thống nhất danh sách 35 công đoàn viên được hỗ trợ khó hoăn, với tổng số tiền 115.500.000 đồng, cụ thể theo Tổ công đoàn như sau:

- Tổ Công đoàn phòng Quản lý tổng hợp: 11.100.000 đồng;

- Tổ Công đoàn hướng Quy hoạch môi trường: 12.000.000 đồng;

- Tổ Công đoàn hướng Công nghệ thân môi trường: 22.000.000 đồng;

- Tổ Công đoàn hướng Công nghệ sinh học môi trường: 7.200.000 đồng;

- Tổ Công đoàn hướng Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường: 9.600.000 đồng;

- Tổ công đoàn hướng Độc chất môi trường: 28.000.000 đồng;

- Tổ Công đoàn Trung tâm CNMT TP. Đà Nẵng: 12.800.000 đồng;

- Tổ Công đoàn Trung tâm CNMT TP. Hồ Chí Minh: 12.800.000 đồng.