Thống kê truy cập
5090184
Đang trực tuyến: 72
Trong tháng: 859
Tổng số: 5090184

Tin tức nội bộ

Viện Công nghệ môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023
Thứ Hai, 20/02/2023 | 12:00 SA

Ngày 18/2/2023Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023. 

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: GS. TS. Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng; GS. TS. Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội đồng khoa học; PGS. TS. Đỗ Văn Mạnh, Phó Viện trưởng;  TS. Nguyễn Trần Điện, Phó Viện trưởng; TS. Nguyễn Thành Đồng, Phó Viện trưởng; GS. TS. Nguyễn Hoài Châu, nguyên Viện trưởng Viện CNMT cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện; thành viên Hội đồng Khoa học của Viện; chủ nhiệm đề tài đã thực hiện năm 2022, đang thực hiện năm 2023 cấp Bộ. 

Hội nghị cán bộ chủ chốt Viện Công nghệ môi trường năm 2023 tập trung báo cáo phương hướng hoạt động của các đơn vị, đồng thời thảo luận, trao đổi với Ban Lãnh đạo Viện các công tác chuyên môn và các công tác khác của Viện trong năm 2023.

Các thành viên tham dự Hội nghị đã cùng nhau tích cực trao đổi, thảo luận và đưa ra các ý kiến về các nội dung đã nêu trên. Kết luận một số nội dung đã được thông qua tại Hội nghị như sau:

- Thường trực Hội đồng khoa học tư vấn cho Lãnh đạo Viện về các hoạt động khoa học, triển khai, kinh phí tài trợ cho các hoạt động đó trong 3-5 năm tới. 

- Viện CNMT sẽ xem xét 01 năm cấp kinh phí cho 01 đề tài lớn.

- Hội đồng khoa học sẽ thảo luận và đưa ra đầu bài để các đơn vị đề xuất, trên cơ sở đó Hội đồng sẽ tiến hành đánh giá, lựa chọn. 

- Các đơn vị có thế mạnh là triển khai ứng dụng cần trích kinh phí từ nguồn thu dịch vụ để làm nghiên cứu. 

- Phòng Quản lý tổng hợp trong tháng 2 tổ chức cuộc họp liên quan đến công tác thanh quyết toán, đấu thầu, và mời Viện trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, các cán bộ làm công tác thanh quyết toán tham dự. 

- Viện sẽ tiến hành sắp xếp khu làm việc của các đơn vị ngay sau khi có quyết định của Viện Hàn lâm về kiện toàn cơ cấu tổ cức của Viện. 

- Đồng ý hỗ trợ cho NCS làm đề tài cấp cơ sở của viện, tuy nhiên sản phẩm của đề tài cần nhấn mạnh để phục vụ cho nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

- Hoạt động công đoàn: duy trì và thực hiện tốt Đại hội công đoàn và tổ chức nghỉ hè cho cán bộ công nhân viên của Viện.