Hoạt động của viện
Thống kê truy cập
3246261
Đang trực tuyến: 19
Trong tháng: 13767
Tổng số: 3246261

Khoa học - Công nghệ

Viện Công nghệ môi trường tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cơ sở chọn lọc, hỗ trợ cán bộ trẻ và cán bộ nữ năm 2020
Thứ Năm, 27/02/2020 | 09:15 SA

 Ngày 27/2/2020, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cơ sở chọn lọc, hỗ trợ cán bộ trẻ và cán bộ nữ năm 2020

 Nhóm đề tài CSCL 2020:

1, Đề tài 1: Tổng hợp hydroxit lớp FeCo, ứng dụng xử lý chất hữu cơ trong nước. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Trang

2, Đề tài 2: Nghiên cứu tận thu phần chất lỏng sau máy tách ép phân lợn tạo phân bón hữu cơ sinh học và bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hồng Chuyên

Nhóm đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ năm 2020:

-          Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Zeolite/AC ứng dụng xử lý amoni trong nước cấp sinh hoạt. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Yến

Nhóm đề tài hỗ trợ cán bộ nữ năm 2020:

-          Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý Amoni trong nước ngầm tại thành phố Hà Nội bằng phương pháp hấp phụ sử dụng xỉ lò cao biến tính. Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Hội đồng làm việc trên tinh thần khách quan, minh bạch và đã đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý cụ thể cho từng đề cương đề tài. Hội đồng nhất trí thông qua các đề cương và đề nghị các tác giả chỉnh sửa theo đúng góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

Một số hình ảnh của buổi họp: