Thống kê truy cập
4026962
Đang trực tuyến: 254
Trong tháng: 46821
Tổng số: 4026962

Tin tức Khoa học Công nghệ

Viện Công nghệ môi trường tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình KHCN vũ trụ cấp Quốc gia giai đoạn 2106-2020
Thứ Tư, 19/05/2021 | 12:00 SA

Ngày 18/05/2021 Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát chất lượng môi trường không khí bằng công nghệ Lidar mặt đất và viễn thám, ứng dụng thử nghiệm tại thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng” mã số VT-UD.11/17-20 thuộc chương trình KHCN vũ trụ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 do TS. Lê Thanh Sơn là chủ nhiệm.

Quy trình thẩm định: “Quy trình giám sát chất lượng môi trường không khí bằng công nghệ Lidar mặt đất và viễn thám”

Thành viên Tổ chuyên gia:

PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu – Tổ trưởng

TS. Nguyễn Hồng Quảng - Tổ viên

TS. Nguyễn Thị Thu Trang – Tổ viên,Thư ký

 

Các thành viên Hội đồng:

PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu – Chủ tịch Hội đồng

TS. Trần Tuấn Ngọc – Phản biện 1

TS. Nguyễn Hồng Quảng – Phản biện 2

TS. Lê Quang Toan – Ủy viên

TS. Nguyễn Tuấn Minh – Ủy viên

ThS. Âu Duy Tuấn – Ủy viên

TS. Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên, Thư ký

Tham dự buổi họp có ThS. Bùi Thị Vân Linh – Kế toán trưởng Viện Công nghệ môi trường cùng các nhà khoa học, nhóm các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

 

Tại Hội đồng nghiệm thu, các thành viện trong Hội đồng đã đưa ra các nhận xét, phản biện các kết quả thực hiện của đề tài đồng thời góp ý, yêu cầu chỉnh sửa để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện. Hội đồng đã thông qua kết quả nghiệm thu của các đề tài cấp cơ sở.

Hội đồng làm việc dựa trên tinh thần khách quan, minh bạch, nghiêm túc để đưa ra những kết luận chính xác để chủ nhiệm đề tài có thể tiến hành hoàn thiện, bổ sung những kết quả nghiên cứu của mình sau khi được thông qua.

 

Một số hình ảnh tại buổi họp: