Thống kê truy cập
4026896
Đang trực tuyến: 196
Trong tháng: 46755
Tổng số: 4026896

Tin tức Khoa học Công nghệ

Viện Công nghệ môi trường tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thứ Sáu, 09/04/2021 | 12:00 SA

Ngày 08/04/2021 Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Áp dụng sáng chế số 14431 để sản xuất vật liệu và thiết bị xử lý nước uống an toàn sinh học, mã số SHTT.TW.18-2018” thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ do TS. Trần Thị Ngọc Dung chủ nhiệm.

Tại Hội đồng nghiệm thu, các thành viện trong Hội đồng đã đưa ra các nhận xét, phản biện các kết quả thực hiện của đề tài đồng thời góp ý, yêu cầu chỉnh sửa để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện. Hội đồng đã thông qua kết quả nghiệm thu của các đề tài cấp cơ sở.

Hội đồng làm việc dựa trên tinh thần khách quan, minh bạch, nghiêm túc để đưa ra những kết luận chính xác để chủ nhiệm đề tài có thể tiến hành hoàn thiện, bổ sung những kết quả nghiên cứu của mình sau khi được thông qua.

Một số hình ảnh tại buổi họp: