Tin tức Khoa học Công nghệ

Thứ Sáu, 09/03/2018 | 12:00 SA
Viện Công nghệ môi trường tổ chức nghiệm thu và xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm 2018

Ngày 8/3/2018, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi họp nghiệm thu đề tài cơ sở chọn lọc (CSCL), đề tài hỗ trợ Tiến sĩ, cán bộ nữ năm 2017 và xét duyệt đề cương đề tài CSCL, đề tài hỗ trợ Tiến sĩ, cán bộ nữ và cán bộ trẻ năm 2018.

Tổng số 07 Hội đồng nghiệm thu đề tài CSCL, 03 Hội đồng nghiệm thu đề tài hỗ trợ Tiến sĩ, cán bộ nữ, 07 Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài CSCL 2018, 04 Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài hỗ trợ Tiến sĩ, cán bộ nữ và cán bộ trẻ năm 2018.

Hội đồng nghiệm thu và xét duyệt đề tài được thành lập theo Quyết định số: 71/QĐ-VCNMT và Quyết định số: 70/QĐ-VCNMT ngày 02/3/2018 của Viện trưởng Viện CNMT. Hội đồng gồm các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và các thành viên của Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường.

Tại mỗi buổi nghiệm thu, từng Hội đồng đã nhận xét, phản biện các kết quả thực hiện của đề tài đồng thời nhận xét, góp ý, yêu cầu chỉnh sửa để các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo cuối cùng. Sau buổi nghiệm thu, 100% các thành viên trong Hội đồng đã nhất trí đồng ý nghiệm thu 07 đề tài CSCL, 02 đề tài hỗ trợ Tiến sĩ và 01 đề tài hỗ trợ Cán bộ nữ.

Chiều cùng ngày, buổi họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài CSCL, đề tài hỗ trợ Tiến sĩ, cán bộ nữ và cán bộ trẻ năm 2018 cũng được tổ chức một cách bài bản, khoa học. Qua phần báo cáo, giải trình của Chủ nhiệm đề tài và phần đánh giá nhận xét, thảo luận của các thành viên hội đồng xét duyệt đề cương, Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu chỉnh sửa và bổ sung các nội dung đã được các thành viên Hội đồng góp ý, nhận xét.

Kết thúc buổi xét duyệt đề cương, Hội đồng đã thông qua 07 đề tài CSCL, gồm:

Đề tài: “Ứng dụng thuật toán di truyền trong hiệu chỉnh mô hình chất lượng nước” do ThS. Bùi Huy Hoàng làm chủ nhiệm.

Đề tài: “Nghiên cứu chết tạo dung dịch nano đồng bằng phương pháp điện hóa cao áp một chiều” do CN. Vũ Năng Nam làm chủ nhiệm.

Đề tài: “Nghiên cứu xử lý NH3 trong khí thải, định hướng xử lý khí thải mang mùi cho nhà máy chế biến phụ phẩm thủy sản” do ThS. Trần Đức Dự làm chủ nhiệm.

Đề tài: “Đánh giá tính khả dụng của nước khoáng Kim Bôi, Hòa Bình trong nuôi cấy vi tảo giàu dinh dưỡng làm thực phẩm chức năng” do ThS. Vũ Thị Nguyệt làm chủ nhiệm.

Đề tài: “Điều tra khảo sát nguồn phát sinh và đánh giá mối liên hệ giữa sự hình thành HCB và PECV trong các điều kiện hoạt động của lò đốt” do ThS. Chu Việt Hải làm chủ nhiệm.

 Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng công nghệ thích hợp xử lý nước thải chế biến cà phê” do ThS. Trần Thị Thu Lan làm chủ nhiệm.

Đề tài: “Ứng dụng mô hình AERMOD mô phỏng phát tán bụi từ hoạt động khai thác đá tại huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương” do CN. Nguyễn Ngọc Phương làm chủ nhiệm.

Trong số 04 đề tài hỗ trợ cán bộ nữ nộp đề xuất, Hội đồng lựa chọn 01 đề tài với tiêu đề: “Nghiên cứu nâng cao hiệu suất xử lý nước rỉ rác bằng quá trình keo tụ lắng sử dụng PAFC” do CN. Nguyễn Thị Diễm làm chủ nhiệm.

Hội đồng cũng nhất trí thông qua 01 đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ để tiến hành triển khai. Tên đề tài: “Nghiên cứu đánh giá khả năng khử mặn trong nước bằng màng lọc chưng cất có ngăn khí” do ThS. Đoàn Tuấn Linh làm chủ nhiệm.

Hội đồng cũng nhất trí thông qua 02 đề tài hỗ trợ tiến sĩ trẻ gồm: Đề tài "Ứng dụng hệ thống phát hiện và định lượng tự động GSMS nhằm phân tích đồng thời các hợp chất sterol và phthalate trong bụi không khí" của TS. Dương Thị Hạnh và đề tài "Nâng cao quá trình làm sạch khí H2S trong khí biogas thô bằng thiết bị li tâm trọng lực tốc độ cao (HGRPB - high - gravity rotating packed bed)" của TS. Đỗ Tuấn Anh.

Hội đồng làm việc dựa trên tinh thần khách quan, minh bạch, nghiêm túc để đưa ra những kết luận chính xác đối với từng đề tài để mỗi chủ nhiệm đề tài có thể tiến hành triển khai công trình nghiên cứu của mình một cách hiệu quả nhất sau khi được thông qua.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

 

 

 

 

 

Các bài viết khác
Hoạt động của viện