Tin tức
Thống kê truy cập
3852417
Đang trực tuyến: 75
Trong tháng: 104005
Tổng số: 3852417

Khoa học - Công nghệ trong nước

Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4
Thứ Ba, 21/04/2015 | 08:42 SA

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã ký ban hành Quyết định số 677/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2015 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4 và các sự kiện liên quan năm 2015.

Mục tiêu tổ chức hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4 nhằm tổng kết đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015, xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, tạo lập một diễn dàn giữa các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, tổ chức chính trị -xã hội, các nhà khoa học trong và ngoài nước để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quán triệt và cùng thống nhất hành động về công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến và triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2015 với các nội dung:
Hội nghị toàn thể:dự kiến khoảng 800 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và đơn vị trực thuộc có liên quan, đại biểu cấp Bộ, cấp vụ của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Công an, Quốc phòng…Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường 63 tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương, các nhà khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí.
Các hội nghị chuyên đề: Hội thảo quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, hội thảo Khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Các sự kiện bên lề: Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015, Triển lãm quốc tế về môi trường.
Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ điều phối toàn bộ hoạt động thực hiện Đề án tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4 và các sự kiện liên quan, chỉ đạo, thống nhất với các đơn vị có liên quan về nội dung, hình thức và thời gian tổ chức Hội nghị toàn thể, 02 Hội nghị chuyên đề và 02 sự kiện có liên quan nêu trên.