Tin tức
Thống kê truy cập
5090148
Đang trực tuyến: 70
Trong tháng: 823
Tổng số: 5090148

Tin tức

Hà Nội ban hành Chỉ thị về quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn
Thứ Hai, 13/07/2015 | 02:30 CH

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ thị này, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Công thương phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác thẩm định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất và xác nhận biện pháp an toàn hóa chất đúng quy định pháp luật.

Hà Nội cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường cho lãnh đạo, người quản lý và người lao động làm việc tại các đơn vị hoạt động hóa chất để nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, giảm thiểu các trường hợp mất an toàn về cháy nổ, tràn đổ hóa chất ra ngoài môi trường. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về quản lý an toàn hóa chất cho cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, thị xã.
Sở Công thương cũng phải hoàn thành, trình UBND TP phê duyệt trong năm 2015: Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực công thương; Đề án Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố và đề xuất Bộ Công thương các giải pháp nhằm thống nhất và quản lý tốt hơn các doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh không có kho chứa hóa chất. Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền báo cáo của UBND các quận, huyện và thị xã về tình hình thực hiện quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn và tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND TP chỉ đạo kịp thời.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao các Sở, ban, ngành thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tăng cường phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động hóa chất theo quy định pháp luật và Thành phố.
UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm tuyển dụng, bố trí cán bộ công chức có chuyên môn về kỹ thuật, về hóa chất tham mưu, theo dõi công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất (đảm bảo có ít nhất một cán bộ chuyên trách). Có kế hoạch đào tạo, tập huấn cho cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, dành thời lượng và bài viết định kỳ để đăng tải các nội dung về an toàn trong sản xuất, lưu trữ, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng hóa chất để toàn thể cộng đồng xã hội biết và cùng phối hợp thực hiện.