Tin tức
Thống kê truy cập
3718524
Đang trực tuyến: 100
Trong tháng: 56812
Tổng số: 3718524

Khoa học - Công nghệ trong nước

Tài liệu tuyên truyền ngày đa dạng sinh học
Thứ Sáu, 15/05/2015 | 09:01 SA

1. Tài liệu hướng dẫn tổ chức ngày đa dạng sinh học: 
- Công văn gửi các đơn vị liên quan về việc hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015

0.jpg
 
- Banner:
2. Tài liệu tuyên truyền:
- Tài liệu tuyên truyền của Dự án Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã ở Việt Nam:
+    Tờ rơi về chấm dứt buôn bán và tiêu thụ trái phép Động vật hoang dã ở Việt Nam
1.jpg
+    Tờ rơi kêu gọi Doanh nhân tham gia bảo vệ Đa dạng sinh học
2.jpg
+    Tờ rơi giới thiệu về các loài Động vật hoang dã: 
3.jpg
Tê tê 
 
4.jpg
Voi

 

5.jpg
 Gấu

 

6.jpg
 Hổ

 

7.jpg
 Linh trưởng
 
+    Áp phích kêu gọi không tiêu thụ Động vật hoang dã nguy cấp (bằng các thứ tiếng Việt, Lào, Anh, Trung Quốc, Campuchia)
8.jpg
 
+    Banner kêu gọi không tiêu thụ Động vật hoang dã nguy cấp
9.jpg
 
+    Băng rôn kêu gọi không tiêu thụ Động vật hoang dã nguy cấp
10.jpg
 
+    Lịch năm 2015, kêu gọi bảo vệ Động vật hoang dã
11.jpg
 
+    Sổ tay mang thông điệp bảo vệ Động vật hoang dã
12.jpg
 
+    Bản tóm lược chính sách về bảo vệ Động vật hoang dã
13.jpg
 
+    Clip tuyên truyền bảo vệ Động vật hoang dã 
(Nhấn chuột phải vào ảnh bên dưới, chọn mở liên kết trong tab (thẻ) mới để xem clip)
BaovecacloaiDVHD.jpg
ChungtayhanhdongviDVHD.png
PhapluatbaoveDVHD.png
 
+    Bài hát về bảo vệ Động vật hoang dã 
- Poster ngày đất ngập nước
14.jpg
 
3. Sách/Hướng dẫn kỹ thuật:
- Sổ tay đào tạo cho nhân viên hàng không về bảo vệ Động vật hoang dã
a.jpg
 
- Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (kiến thức cơ bản về ABS)
b.jpg
 
- Vietnam’s Fifth National Report to the United Nations Convention on Biological Diversity (Reporting period: 2009–2013)
c.jpg
 
- Hướng dẫn quan trắc đánh giá đa dạng sinh học đất ngập nước ven biển Việt nam
d.jpg
Tiếng Việt   
 
d.jpg
Tiếng Anh
 
- Hướng dẫn xây dựng và sử dụng chỉ thị đa dạng sinh học
e.jpg
Tiếng Việt
e.jpg
Tiếng Anh
 
- Hướng dẫn lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh
f.jpg
 
- Báo cáo tóm tắt báo cáo quốc gia năm 2013
- Kiến thức cơ bản về sinh vật ngoại lai xâm hại
g.jpg
 
- Đất ngập nước và nông nghiệp: hợp tác cùng phát triển
h.jpg
 
- Bản đồ các Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam 2013
i.jpg
 
- Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
k.jpg
 
4. Các Văn bản/ Quyết định:
- Quyết định 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
l.jpg
 
- Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
m.jpg
Thông tư liên tịch số 160/TTLT/BTC-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030