Thống kê truy cập
5354567
Đang trực tuyến: 44
Trong tháng: 2585
Tổng số: 5354567

Giới thiệu chung

Tin tức hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính
Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về phân tích độ...
Kết quả nổi bật
Đã xây dựng các quy trình phân tích đối với các hợp chất hữu cơ&...
Lĩnh vực hoạt động chính
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của chất thải lên ...
Kết quả nổi bật
Ứng dụng kỹ thuật màng sinh học và công nghệ tổ hợp trong xử lý...
Các công trình nghiên cứu khoa học
Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực...
Các hợp đồng triển khai
Các hợp đồng triển khai ứng dụng của Phòng gồm:

Kết quả đạt được

Dịch vụ khoa học công nghệ
Các Dịch vụ khoa học công nghệ của phòng Quy hoạch môi trường từ năm...