Thống kê truy cập
5336257
Đang trực tuyến: 71
Trong tháng: 51545
Tổng số: 5336257
Phòng Công nghệ sinh học môi trường

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

- Nghiên cứu, đánh giá chất lượng môi trường liên quan đến bùng phát tảo độc;

- Nghiên cứu công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, sử dụng thực vật;

- Nghiên cứu việc nhân và nuôi trồng các loài tảo giàu dinh dưỡng làm thực phẩm chức năng.

- Nghiên cứu cơ bản đa dạng vi sinh vật trong các hệ sinh thái để bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu tạo các chế phẩm vi sinh vật phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường;

- Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp bền vững (sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản);

- Làm dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực liên quan:

+ Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất và ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật phục vụ cho xử lý ô nhiễm môi trường, sản xuất nông nghiệp;

+ Phân tích, đánh giá các loại vi sinh vật;

+ Phân tích, quan trắc, giám sát và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+  Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực liên quan;

+ Đào tạo ngắn hạn chuyên ngành vi sinh vật môi trường và tham gia đào tạo đại học và sau đại học về Công nghệ Sinh học, công nghệ môi trường.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Xây dựng và hoàn thiện công nghệ xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng  bằng thực vật tại vùng khai thác khoáng sản;

- Xác định được mối quan hệ của chất lượng nước với sự tồn tại và phát triển của các vi tảo, đặc biệt vi khuẩn lam độc, trong một số thủy vực nước ngọt quan trọng của Việt Nam, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp;

- Hoàn thiện công nghệ nhân, nuôi tảo Spirulina platensis trên cơ sở sử dụng các nguồn các bon khác nhau;

- Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh nhiệt Sagi Bio xử lý chất hữu cơ (rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm…) thành phân hữu cơ vi sinh cho sản xuất nông lâm nghiệp, cải tạo đất hoang hóa.     

- Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu íchSagi Bio-1 xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm và các bãi chôn lấp chất thải;          

- Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu ích Sagi Bio-2 xử lý nước thải giàu hữu cơ (hiếu khí, kị khí) và các ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ;      

- Quy trình ứng dụng các nhóm vi sinh  vật cộng sinh với thực vật để xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường đất.     

- Chuyển giao quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm môi trường cho doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm;

- Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh nhiệt Sagi Bio xử lý chất hữu cơ (rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm…) thành phân hữu cơ vi sinh cho sản xuất nông lâm nghiệp, cải tạo đất hoang hóa.     

- Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu íchSagi Bio-1 xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm và các bãi chôn lấp chất thải;          

- Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh hữu ích Sagi Bio-2 xử lý nước thải giàu hữu cơ (hiếu khí, kị khí) và các ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ;      

- Quy trình ứng dụng các nhóm vi sinh  vật cộng sinh với thực vật để xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường đất;

- Chuyển giao quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm môi trường cho doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm.

Đơn vị có nhiều ấn phẩm nghiên cứu khoa học trên các tạp chí  trong nước, cũng như quốc tế.

 

Tin tức hoạt động

Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu...
Sáng ngày 16/9/2014, tại Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Lễ...

Kết quả đạt được

Các bài báo đã được công bố
Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực...
Sách chuyên khảo “ Vi khuẩn lam độc nước...
Nằm trong khuôn khổ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam...
Các bài báo đã được đăng
 Phòng Thủy sinh học môi trướng đã có rất nhiều bài báo được đăng trê...
Các công trình nghiên cứu khoa học
 Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thự...