Thống kê truy cập
5336205
Đang trực tuyến: 71
Trong tháng: 51493
Tổng số: 5336205
Phòng Giải pháp Công nghệ cải thiện môi trường

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

Nghiên cứu biến đổi của chất ô nhiễm trong môi trường;

Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp công nghệ nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục ô nhiễm môi trường;

Triển khai áp dụng vào thực tiễn các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng môi trường.

Nghiên cứu xây dựng các mô hình mô phỏng, dự báo chất lượng nước mặt, nước duới đất và nước biển ven bờ;

Áp dụng các phần mềm tính toán chất lượng môi trường vào thực tế;

Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường và đánh giá tác động môi trường;

Tư vấn xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về môi trường,QLTH lưu vực sông và vùng ven biển.

KẾT QUẢ  NỔI BẬT

Phát triển các kỹ thuật tái chế nhằm tạo ra các sản phẩm hữu ích từ bùn thải sinh học, như chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, polymer sinh học và chất trợ keo tụ sinh học;

Phát triển kỹ thuật mới, tiên tiến trong công tác phân tích dư lượng hóa chất độc hại trong môi trường và thực phẩm;

Xây dựng các giải pháp kỹ thuật trong chôn lấp rác thải sinh hoạt và xử lý nước rác;

Xây dựng các giải pháp kiểm soát mưa axít ở miền Bắc Việt Nam.

Tin tức hoạt động

Hợp tác quốc tế
Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường tham gia hợp tác với các...

Kết quả đạt được

Hợp đồng triển khai
Hợp đồng số 01/2011/H Đ-KTCT/CCMT về việc giao nhận thầu thực hiện gói thầ...
Các bài báo đã được công bố
Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường có các bài báo được đăng....
Các công trình nghiên cứu khoa học
Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường có 9 đề tài độc lập...
Các sách chuyên khảo
Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường có 5 quyển sách chuyên khảo...