Thống kê truy cập
5336308
Đang trực tuyến: 88
Trong tháng: 51596
Tổng số: 5336308
Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghệ Thân môi trường

Giới thiệu chung

Nhiệm vụ chính:

- Nghiên cứu làm chủ một số công nghệ mới tiên tiến trên thế giới để ứng dụng vào sản xuất và đời sống đạt hiệu quả kinh tế cao;

- Củng cố và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài với các tổ chức KHCN ngoài nước, thực hiện thành công chuyển giao một số công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam;

- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ nhu cầu phát triển công nghệ cho các cơ sở sản xuất;

- Nghiên cứu và triển khai các vấn đề về công nghệ điện hóa môi trường;

- Nghiên cứu, triển khai các vấn đề về vật liệu hấp phụ và vật liệu màng;

- Sản xuất, ứng dụng các thiết bị và vật liệu mới trong bảo vệ môi trường;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ KHKT liên quan đến môi trường (Đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường, phân tích môi trường; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và tư vấn lập các hồ sơ  khác về môi trường…);

- Tham gia đào tạo, hợp tác quốc tế;

- Quản lý đội ngũ cán bộ, tài sản của phòng.

Tin tức hoạt động

Kết quả đạt được