Thống kê truy cập
5500048
Đang trực tuyến: 53
Trong tháng: 14383
Tổng số: 5500048
Phòng Quản lý tổng hợp

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

Giúp Lãnh đạo Viện quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổ chức-hành chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, kế toán tài chính, quản trị.

KẾT QUẢ NỔI BẬT

Chuẩn hóa các quy trình quản lý, đảm bảo thực hiện thành công chương trình quản lý chất lượng Viện Công nghệ môi trường theo TCVN ISO 9001:2015;        

Đơn vị xuất sắc 10 năm liền (2002-2012) của Viện Công nghệ môi trường và ba lần được Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam khen thưởng.

Tin tức hoạt động

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm...
Ngày 12/2/2015, Viện Công nghệ môi trường đã trao quyết trao Quyết định bổ...
Tiềm lực
Từ khi thành lập phòng đã có 09 cán bộ được chuyển từ một số...
Lễ bổ nhiệm phó trưởng phòng quản lý tổng...
Ngày 12/03/2012, Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường ký Quyết định số 68...
Tham gia công tác đoàn thanh niên
Hưởng ứng các phong trào của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện...
Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Quản lý tổng hợp có chức năng giúp Viện trưởng Viện Công nghệ môi...
Sự hình thành và phát triển
Phòng Quản lý tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 393/2003/QĐ-KH...

Kết quả đạt được

Đề tài nghiên cứu phục vụ chuyên môn, n...
Để nâng cao công tác nghiệp vụ chuyên môn và thực hiện tốt các nhiệm...