Thống kê truy cập
5336429
Đang trực tuyến: 135
Trong tháng: 51717
Tổng số: 5336429

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ màng

Giới thiệu

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng và vật liệu tiên tiến trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực màng, vật liệu tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Triển khai dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;

- Đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ màng, vật liệu tiên tiến và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.

 Nhân sự:

Hiện nay phòng có 10 cán bộ trong đó có 01 PGS.TS, 01 Tiến sĩ, 03 Thạc sỹ và 06 Cử nhân. Chuyên ngành được đào tạo bao gồm: Hóa lý, hóa môi trường, hóa phân tích,…

 


 

Lãnh đạo phòng

Cán bộ phòng

 
 

Giám đốc 

Lê Thanh Sơn

Chuyên môn: Hóa lý

Điện thoạị: 024.37917734

Email: thanhson96.le@gmail.com


 

 

1. PGS.TS. Lê Thanh Sơn

2. TS. Trần Thị Ngọc Dung

3. ThS. Phạm Hoàng Long

3. ThS. Trịnh Đức Anh

4. CN. Nguyễn Đắc Tuấn Thành

5. ThS. Trần Thị Trang

6. CN. Nguyễn Trần Dũng

7. CN. Trần Thu Hương

8. CN. Nguyễn Trần Dinh

9. CN. Nguyễn Thị Huyền

10. CN. Nguyễn Thị Yến Chi

11. CN. Lê Kỳ Sơn

 image.jpg

Phó Giám đốc:

TS. Trần Thị Ngọc Dung

 

Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường

Điện thoại: 024.37917736

Email: 

ttndzung@gmail.com

 

Định hướng hoạt động

- Định hướng ngắn hạn (đến năm 2023):

+ Xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ màng trong xử lý môi trường. 

+ Triển khai các dịch vụ xử lý và khắc phục sự cố môi trường bằng công nghệ màng và các dịch vụ về môi trường khác.

+ Tổ chức, tham gia các lớp học, lớp tập huấn, hội thảo về công nghệ màng ở trong và ngoài nước.

+ Xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức KHCN và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước để phát triển năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ màng.

+ Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài truyền thống trong lĩnh vực công nghệ màng như Pháp, Ý, Úc, Nhật Bản để lĩnh hội, tiếp nhận và

chuyển giao công nghệ.

+ Hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo KHCN trong và ngoài nước để gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có trình độ trong lĩnh vực công nghệ màng.

- Định hướng dài hạn (đến năm 2030):

+ Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ màng, tổng hợp và biến tính màng;

+ Mở rộng các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ màng trong các lĩnh vực khác như ngành công nghiệp thực phẩm, ngành dược, pin nhiên liệu,...

+ Duy trì và mở rộng hợp tác với các tổ chức KHCN và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước để phát triển năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ màng trong

lĩnh vực môi trường, thực phẩm, dược phẩm, pin nhiên liệu.

+ Mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài có uy tín trong lĩnh vực công nghệ màng để lĩnh hội, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ.

+ Tổ chức các lớp đào tạo về công nghệ màng cho các đơn vị có nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn về công nghệ màng cho cán bộ, nhân viên.