Thống kê truy cập
5336378
Đang trực tuyến: 100
Trong tháng: 51666
Tổng số: 5336378

Giới thiệu chung

Viện Công nghệ môi trường (Institute of Environmental Technology, IET) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Academy of Science and Technology, VAST) được thành lập theo Quyết định số 148/2002/QĐ-TTg ngày 30/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

* Tên cơ quan : Viện Công nghệ môi trường

* Tên cơ quan chủ quản : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

* Tên giao dịch quốc tế: Institute of Environmental Technology

* Tên viết tắt : IET

* Tên cơ quan thành lập : Chính phủ

* Ngày thành lập : 30/10/2002

* Trụ sở chính : Nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

* Điện thoại: 024.37569136              Fax: 024.37911203

* Website: http://ietvn.vn 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Ngày 25 tháng 02 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quyết định số 210/QĐ-VHL Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ môi trường. Theo đó, Viện Công nghệ môi trường là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: 

Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường;

b) Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các quy trình công nghệ vào thực tiễn, phục vụ công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

c) Triển khai dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phân tích, đánh giá, dự báo, xử lý, cải thiện, quy hoạch môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;

d) Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;

e) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;

g) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

h) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước; 

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Viện Công nghệ môi trường hiện có 7 Phòng nghiên cứu, 3 Trung tâm và Phòng Quản lý tổng hợp:

-       Phòng Phân tích Độc chất Môi trường

-       Phòng Phân tích Chất lượng Môi trường

-       Phòng Công nghệ Xử lý Chất thải rắn và Khí thải

-       Phòng Công nghệ Sinh học Môi trường

-       Phòng Công nghệ Xử lý nước

-       Phòng Giải pháp Công nghệ Cải thiện Môi trường

-       Phòng Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thân Môi trường

-       Trung tâm Công nghệ môi trường tại TP. Đà Nẵng

-       Trung tâm Công nghệ môi trường tại TP. Hồ Chí Minh

-       Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Màng

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trong nhiều năm qua Viện Công nghệ môi trường từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ. Nhiều Phòng thí nghiệm của Viện được trang bị các thiết bị nghiên cứu hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện.

NHÂN LỰC KHOA HỌC

Tính đến tháng 8/2022, Viện Công nghệ môi trường có 200 cán bộ, viên chức, trong đó có 45 cán bộ trong chỉ tiêu biên chế được Nhà nước giao; 03 GS, 04 PGS,  21 TS, 66 ThS và 94 cán bộ, viên chức có trình độ đại học, 12 cán bộ có trình độ cao đẳng và công nhân kỹ thuật. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các cán bộ viên chức của Viện rất tích cực, nỗ lực nghiên cứu khoa học giúp Viện hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của Viện là khá ổn định, hoàn chỉnh và đồng bộ; lực lượng cán bộ có trình độ cao khá đông và đều trên hầu hết các lĩnh vực môi trường. Lực lượng cán bộ trình độ cao luôn là thế mạnh của Viện trong thời gian qua (so với các đơn vị nghiên cứu và triển khai cũng như các trường đại học trong cả nước).

Trong những năm gần đây, Viện luôn luôn quan tâm đến việc đào tạo cán bộ có trình độ cao (Tiến sỹ, Thạc sỹ) cho các đơn vị của mình cũng như phục vụ chung cho đất nước. Các đơn vị trong Viện còn cử nhiều cán bộ trẻ của mình đi đào tạo tại nước ngoài nhằm bổ sung lực lượng cán bộ trình độ cao. 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRỌNG ĐIỂM CỦA VIỆN:

* Khen thưởng: Viện Công nghệ môi trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2017); Tập thể lao động xuất sắc của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam liên tục các năm từ 2003 đến nay; Giải thưởng môi trường năm 2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường và các giải thưởng tại các kỳ TECHMART.

HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

- Thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và việc công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế;

- Mở rộng quan hệ với các đối tác nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu cơ bản, tiếp nhận công nghệ hiện đại để chế tạo các sản phẩm công nghệ cao;

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai dài hạn, quy mô lớn và đa ngành;

- Tăng cường đào tạo cán bộ dài hạn ở nước ngoài, củng cố đào tạo tiến sỹ trong Viện nhằm xây dựng lực lượng cán bộ chủ chốt cho Viện;

- Phát triển quảng bá sản phẩm công nghệ của Viện và xuất khẩu ra nước ngoài; 

- Triển khai áp dụng hiệu quả và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.