Thống kê truy cập
5336275
Đang trực tuyến: 84
Trong tháng: 51563
Tổng số: 5336275

Hội đồng khoa học

Chức năng, nhiệm vụ: Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường có chức năng tư vấn cho Viện trưởng về phương hướng, chiến lược khoa học, xét duyệt đề cương các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ. Hội đồng khoa học Viện được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Chủ tịch Viện ban hành. 

Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường nhiệm kỳ 2022 - 2025 được thành lập theo Quyết định số 1798/QĐ-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 25 tháng 10 năm 2022. Hội đồng khoa học của Viện có 17 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 02 phó chủ tịch và 01 thư kí Hội đồng. Hội đồng khoa học Viện bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ về môi trường.

Ban thường trực Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2022 - 2025:

I. Chủ tịch hội đồng

 

 • GS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Huệ
 • Chủ tịch Hội đồng

 

II. Phó Chủ tịch Hội đồng

 • TS. NCVC. Nguyễn Thành Đồng

 

 

 • TS. NCVC. Nguyễn Tuấn Minh

 

 

 III. Thư ký Hội đồng

 • TS. NCVC. Dương Thị Hạnh
 • TS. NCVC. Dương Thị Hạnh 
 • THƯ KÝ
 • Trưởng phòng Quản lý tổng hợp
 • Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 024.32121312
 • Email:dthanh.iet@gmail.com

 

 

IV. Ủy viên Hội đồng

 • GS.TS. NCVCC. Nguyễn Hoài Châu

 

 

 

 • GS. TS. NCVCC. Đặng Đình Kim
 • GS. TS. NCVCC. Đặng Đình Kim
 • Chuyên môn: Công nghệ sinh học môi trường
 • Điện thoại: 024.37910365; 0913271679
 • Email: ddkim@ietvn.vn, dangkim.iet@gmail.com

 

 

 • GS.TS. NCVCC. Trịnh Văn Tuyên

 

 

 • PGS. TS. NCVCC. Bùi Thị Kim Anh

 

  

 

 • PGS. TS. NCVCC. Đỗ Văn Mạnh

 

 

 • PGS.TS. NCVC. Lê Thanh Sơn
 • PGS. TS. NCVC. Lê Thanh Sơn 
 • Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Màng
 • Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 024.37917734, 0915968187
 • Email: thanhson96.le@gmail.com

 

 

 • PGS. TS. NCVCC. Dương Thị Thủy

 

 

 

 • TS. NCVC. Hồ Tú Cường
 • TS. NCVC. Hồ Tú Cường 
 • Phó Trưởng phòng Công nghệ sinh học môi trường
 • Chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 082.929.9241
 • Email: hotucuong@gmail.com

 

 

 

 • TS. CVCC. Nguyễn Trần Điện
 • TS. CVCC. Nguyễn Trần Điện 
 • Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường
 • Chuyên môn: Luật học
 • Điện thoại: 091.320.2545
 • Email: dieniet2002@gmail.com

 

 

 • TS. NCVC. Nguyễn Thị Thanh Hải
 • TS. NCVC. Nguyễn Thị Thanh Hải
 • Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thân môi trường
 • Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 091.618.2766
 • Email: hai0712@gmail.com

 

  

 • TS. NCVC. Trần Mạnh Hải
 • TS. NCVC. Trần Mạnh Hải 
 • Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thân môi trường
 • Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 0912289829
 • Email: haitm.iet@gmail.com

 

 

 

 •  
 • TS. Nguyễn Viết Hoàng
 • TS. Nguyễn Viết Hoàng 
 • Phó Trưởng phòng Giải pháp Công nghệ cải thiện môi trường
 • Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
 • Điện thoại: 097.976.3100
 • Email: ng.viethoang@gmail.com

 

  

 

 • TS. NCVC. Phan Quang Thăng
 • TS. NCVC. Phan Quang Thăng
 • Trưởng phòng Phân tích Độc chất môi trường
 • Chuyên môn: Hoá môi trường
 • Điện thoại: 0912532513
 • Email: thang236@gmail.com